Werknemers met slechte baas dubbel zo vaak langdurig afwezig

Bron © BELGA

Foto: © Syda Productions

Werknemers die een slechte baas hebben, zijn dubbel zo vaak langdurig afwezig (14 procent) als medewerkers die vinden dat ze een goede leidinggevende hebben (7 procent). Ook lopen ze dubbel zoveel risico op een burn-out. Een verontrustend gegeven, want één op de drie Belgische werknemers heeft geen hoge dunk van de leiderschapsvaardigheden van de baas. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-specialist Securex.

Uit de studie blijkt duidelijk dat er een grote kloof bestaat tussen hoe werknemers hun leidinggevende zien en hoe die leidinggevende zichzelf ziet. Aan leidinggevende zijde worden de eigenschappen volgens Securex namelijk al eens overschat. Zo verkeert 82 procent in de waan de werkvloer te inspireren met zijn of haar toekomstvisie, terwijl slechts de helft (52 procent) van de medewerkers het daarmee eens is. Ook bij het motiveren van het personeel overschatten de leidinggevenden hun eigen kunnen (86 procent versus 60 procent).

Het zwakst scoren chefs in de ogen van hun medewerkers wanneer het gaat om het toegeven van de eigen fouten en zwakheden (52 procent), hoewel 79 procent van hen net denkt dit wel te doen. Het empathisch vermogen van de baas wordt door 35 procent van de medewerkers in twijfel getrokken, terwijl minder dan 20 procent van de leidinggevenden zichzelf daarin vindt tekortschieten.

De voordelen van een authentieke, kwetsbare en empathische baas zijn nochtans niet min, zeggen de onderzoekers. Naast een positieve impact op het absenteïsme, ervaren medewerkers die vinden dat ze een goede baas hebben minder stress (19 procent versus 41 procent). Ook voelen ze zich in dat geval meer competent in hun werk (82 versus 58 procent).

Anders dan vroeger

“Ongepast leidinggeven kan veel schade toebrengen op korte en lange termijn. Terwijl vroeger van een leidinggevende werd verwacht instructies te geven en controle uit te oefenen, hebben medewerkers vandaag vooral nood aan ondersteuning en erkenning”, zegt HR Research Expert Hermina Van Coillie van Securex.

Volgens Van Coillie weegt de rol van leiderschap als motiverende of demotiverende factor vandaag veel zwaarder door. “We zien een stijgende graad van specialisatie en expertise van medewerkers, een grotere diversiteit op de werkvloer, een stijgende behoefte aan autonomie, en meer plaats- en tijdonafhankelijk werken”, verduidelijkt ze tot slot.

AANGERADEN
Meest recent