Brasserie De Mart wacht nog steeds op uitbater

Foto: rr

Merksplas -

De brasserie De Mart bij het gemeenschapscentrum De Marc/kt in Merksplas blijft nog even gesloten. Het gemeentebestuur deed een oproep om een uitbater te vinden, maar daar kwam nog geen reactie op.

De vorige uitbaters zijn eind november om persoonlijke reden gestopt. De gemeente geeft het pand in concessie, maar moet nog even wachten. “Op onze eerste oproep zijn geen kandidaturen binnengekomen”, zegt burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas). “Een verklaring heb ik niet. De zaak heeft bewezen dat ze potentieel heeft en het terras zit in de zomer meestal goed vol. We gaan een nieuwe oproep lanceren en wat breder bekend maken. Verenigingen die een vergadering hebben in het gemeenschapscentrum kunnen voorlopig in andere horecazaken terecht om nadien iets te drinken.” Het gemeentebestuur geeft de brasserie in concessie voor een periode van negen jaar die verlengbaar is. De gewenste startdatum is 1 maart, maar een aanpassing kan besproken worden. Kandidaturen met een voorstel tot concessievergoeding, een visietekst en een voorstel tot inrichting vergezeld van een uittreksel uit het strafregister kunnen tot 28 februari aangetekend verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen.

Door ram