Overleg tussen vakbonden en directie De Lijn over staking in Limburg

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: BELGA

Vakbonden en directie van openbaarvervoersmaatschappij De Lijn voeren dinsdag gesprekken in de stelplaats Winterslag over de aanpassing van de diensten. Reizigers moeten tijdens de daluren opnieuw rekening houden met stiptheidsacties van de chauffeurs, die tot zware hinder kunnen leiden. Het is voorlopig niet duidelijk of de acties na de nationale staking van woensdag worden voortgezet.

De ochtendspits is dinsdag normaal verlopen, maar overdag verstoren stiptheidsacties van de vakbonden de dienstverlening op een aantal Limburgse lijnen. De chauffeurs zijn wel uitgereden, maar onderbreken hun rit of vangen die niet aan. Dat betekent dat een aantal bussen later of niet opdagen. De avondspits - van 15.00 tot 19.30 uur - zou volgens het boekje moeten verlopen, maar nadien zijn nieuwe onderbrekingen mogelijk. Reizigers raadplegen best de reisinfoapp en de routeplanner op de website om te zien hoe lang ze moeten wachten op de volgende bus.

Dinsdag vinden gesprekken tussen directie en vakbonden in de stelplaats Winterslag plaats. Vrijdag was er al overleg in de stelplaatsen Kinrooi en Lanaken. De gesprekken lijken positief te evolueren, maar de stiptheidsacties van de chauffeurs worden voortgezet zolang er geen akkoord is.

Door de nationale staking verwacht De Lijn ook woensdag grote hinder voor de dienstverlening. De werkwillige chauffeurs worden door de vervoersmaatschappij op de belangrijkste verbindingen ingezet. Het is nog onduidelijk of de acties van de chauffeurs in Limburg donderdag worden voortgezet.

De dienstverlening van De Lijn is al sinds vorige week sterk verstoord. Sinds donderdag verlopen de ochtend- en de avondspits wel normaal, maar in de daluren is er wel hinder. Het gaat om ritten waarover de directie met de vakbonden snel een oplossing wil vinden over de rusttijden.

De directie heeft vorige week vijf voorstellen gedaan voor aangepaste diensten en afspraken over pauzes. Het gaat onder meer om voorziene pauzes en extra inspanningen voor de volledige invulling van het personeelsbestand. Eind dit jaar komt er ook 5 miljoen euro extra budget voor pauzes tijdens de diensten. De drie vakbonden hebben de voorstellen van de directie voorgelegd aan hun achterban, maar de vakbonden hebben nog enkele opmerkingen bij de voorstellen.

TreinTramBus laakt behandeling reizigers

Volgens reizigersorganisatie TreinTramBus is er bij de haltes en in de Lijnwinkels intussen nauwelijks informatie over de verstoorde dienstregeling in Limburg te vinden. “TreinTramBus roept de stakers en De Lijn op tot redelijkheid en vraagt op z’n minst correcte en efficiënte informatie”, klinkt het in een persbericht.

TreinTramBus heeft alle begrip voor de onvrede die bij de buschauffeurs van De Lijn heerst. Volgens de reizigersorganisatie maken de nieuwe dienstregelingen het steeds moeilijker om vlot te kunnen werken en de nodige pauzes te kunnen nemen. Bovendien werd dat signaal de afgelopen maanden al verschillende keren gegeven door het personeel.

“Door een slechte doorstroming van de bussen duren vele ritten langer, waardoor de chauffeurs nog meer onder druk komen te staan en ook de reizigers een slechte bediening krijgen”, stelt TreinTramBus. “Door de toenemende opstoppingen, vooral tijdens de spitsuren - bijvoorbeeld op de Hasseltse ring - worden vele haltes niet op de aangegeven tijden bediend en ontstaan vele vertragingen.”

TreinTramBus is niet te spreken over het feit dat er bij de haltes en in de Lijnwinkels amper informatie te vinden is. “Medewerkers van De Lijn sturen de reizigers met een kluitje in het riet. Ook de real time apps en de website van De Lijn bieden geen soelaas, want die geven vaak verkeerde informatie”, klinkt het bij de organisatie. TreinTramBus vraagt een vergoeding voor de mensen die hun abonnement al meer dan een week nauwelijks hebben kunnen gebruiken.

Door jvh
VOOR ABONNEES