N-VA wil gevangenissen bouwen in het buitenland

Bron © BELGA

Foto: if

Als het van N-VA afhangt, moeten we durven nadenken over de bouw van gevangenissen in het buitenland. Dat is een van de maatregelen die de partij naar voren schuift op het vlak van veiligheid in de aanloop naar de verkiezingen.

De Vlaams-nationalisten trokken dinsdagmorgen naar het Atomium om hun voorstellen rond veiligheid aan de pers voor te stellen. De partij blikt tevreden terug op het werk dat ze de voorbije jaren binnen de regering heeft geleverd. Na decennialang besparen op de veiligheidsarchitectuur en op het veiligheidsapparaat, is de ommezwaai ingezet naar een echte veiligheidscultuur, verklaarde gewezen vicepremier Jan Jambon.

N-VA wil dat die inspanningen de komende jaren worden voortgezet. De krachtlijnen in het N-VA-plan zijn komaf maken met straffeloosheid, meer middelen beter investeren en structurele samenwerking en informatiedoorstroming.

Meer gevangenissen

En als een straf een straf moet zijn, kom je onvermijdelijk bij de gevangeniscapaciteit uit. Het Masterplan voor de bouw van gevangenissen is klaar, maar voor N-VA moeten we ook durven nadenken over de bouw van gevangenissen in het buitenland. “In 2017 had de helft van de gevangenispopulatie niet de Belgische nationaliteit, de dubbele nationaliteit dan nog niet meegerekend”, legt Kamerlid Sophie De Wit uit. “Duizend mensen hadden de Marokkaanse nationaliteit.”

Behalve extra capaciteit kan een gevangenis in het buitenland ook na het uitzitten van de straf helpen bij de terugkeer naar het thuisland indien het om mensen in illegaal verblijf gaat, gelooft De Wit. Ze benadrukt dat ons land wel de regie in handen moet houden over het regime dat in zo’n gevangenis wordt gevoerd.

Noodtoestand

De partij legt ook uitdrukkelijk de invoering van een wettelijk kader voor het uitroepen van de noodtoestand opnieuw op tafel. Dat deed ze al in het kader van de antiterreurmaatregelen die de regering nam, maar toen haalde ze bakzeil. “Het is noodzakelijk. Liefst om nooit te gebruiken, maar wel om klaar te hebben mocht het nodig zijn”, legt Jambon uit.

Hij benadrukt dat de noodtoestand in de N-VA-visie binnen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens kadert. Het zou een bevoegdheid zijn van de Nationale Veiligheidsraad, die binnen de vijf dagen moet worden bekrachtigd door het parlement, en die onder toezicht van een rechter staat. Jambon benadrukt dat het begrip al bestaat in buurlanden als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Tijdens zo’n noodtoestand zijn administratieve detentie, huisarrest en bestuurlijke zoekingen mogelijk.

Politievrijwilligers

N-VA pleit ook voor de invoering van vrijwilligers bij de politie. Net zoals bij de brandweer zouden ze een opleidingstraject moeten volgen. Jambon ziet bijvoorbeeld mogelijkheden om vrijwilligers in te zetten om te helpen oversteken aan scholen. Dat zou een serieuze ontlasting betekenen voor de politiekorpsen, meent hij.

Opvallend was dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) persoonlijk buiten schot bleef tijdens de persconferentie. Wel zet N-VA in op een performanter justitie-apparaat, met een doorgedreven informatisering en de invoering van een interventiedatabank. Daarin zou elke maatregel opgenomen worden die tegen een jongere werd opgelegd. Dat kan een rechter helpen gepaster op te treden, maar ook recidive beter in kaart te brengen.

“War on Drugs”

De partij wil ook vaker gebruik maken van snelrecht en pleit voor de invoering van een drugsbehandelingskamer in elk arrondissement. N-VA gaat voor nultolerantie met een harde aanpak van dealers en bendes. Maar problematische druggebruikers die een dagvaarding krijgen, moeten de kans krijgen om in een begeleid traject te stappen om af te kicken. Als de betrokkene het parcours aflegt, wordt daarmee rekening gehouden bij de strafmaat.

De Wit breekt ook een lans voor de uitbreiding van de terbeschikkingstelling. Dat is een bijkomende straf die wordt opgelegd om de maatschappij te beschermen tegen personen die ernstige feiten hebben gepleegd. Het Kamerlid wil die mogelijkheid uitbreiden naar meer misdrijven én de maximale termijn van vijftien jaar opkrikken.

Defensie

Op het vlak van Defensie wil voormalig Defensieminister Steven Vandeput dat de inzet van onze militairen in de eerste plaats gekoppeld is aan onze veiligheid, dus ook bij de buitenlandse missies. Defensie moet ook verder inzetten op zijn kerntaken. Daarbij wil Vandeput niet-militaire taken laten uitbesteden, meer samenwerking met de privé en de invoering van tijdelijke werkstages.

Jambon ziet tot slot nog een belangrijke uitdaging in de opkomst van “disruptieve technologieën”, zoals blockchain en artificiële intelligentie. Daarom moeten de private sector, de academische wereld en de veiligheidsdiensten permanent de handen in mekaar slaan rond innovatie en ontwikkeling.

Door jvh
VOOR ABONNEES