Vlaanderen gaat akkoord met verlaging leerplicht naar derde kleuterklas

Foto: shutterstock

De Vlaamse regering gaat akkoord met een verlaging van de leerplicht van 6 naar 5 jaar. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft dat advies zopas aan premier Charles Michel (MR) bezorgd. Eén voorbehoud: de verlaging kan er voor Vlaanderen alleen komen als er geen verplichting is om godsdienstlessen te geven in de kleuterschool.

Als het van Vlaanderen afhangt, mag de leerplicht ten vroegste in het schooljaar 2020-2021 verlagen van 6 naar 5 jaar. Dat zou betekenen dat alle kinderen vanaf het derde kleuterklasje verplicht moeten leren. Niet dat ze per se naar school moeten, want ze kunnen ook huisonderwijs volgen. Regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD maakten dat advies net over aan de federale kamer en premier Charles Michel.

“Het aantal ingeschreven vijfjarige kleuters ligt in Vlaanderen gemiddeld op 99 procent in 2017-2018”, zo staat te lezen in dat advies. “In bepaalde regio’s, zoals de centrumsteden, ligt dat percentage wel lager. Een verlaging van de leerplichtleeftijd naar 5 jaar kan hierbij een sterk signaal zijn dat het belang van kleuterparticipatie benadrukt.”

Het advies van Vlaanderen komt er nadat Open VLD, SP.A, Groen, MR, Ecolo, PS, CDH en FDF voorstellen hadden ingediend in de Kamer voor zo’n leerplichtverlaging. Om die verder te behandelen was eerst een advies van de gemeenschappen nodig. Sommige van die voorstellen wilden zelfs een verlaging tot 3 jaar, maar de Raad van State oordeelde eerder dat er geen argumenten zijn voor zo’n “vergaande inperking van de vrijheid van het kind en de ouders”, zoals in het advies staat.

Vlaanderen is dus akkoord met een verlaging tot 5 jaar, maar enkel als er geen verplichting komt om ook godsdienstlessen te geven aan kleuters.

Maar volgens de grondwet moeten scholen ingericht door openbare besturen (steden, gemeenten, provincies en de Vlaamse gemeenschap) alle erkende godsdiensten en zedenleer aanbieden gedurende de hele leerplicht. Als er rekening wordt gehouden met het Vlaamse advies zou er dus eerst een grondwetswijziging moeten komen die een uitzondering maakt voor het kleuteronderwijs.

Door Jens Vancaeneghem
VOOR ABONNEES