Planbureau voorspelt begrotingstekort van 12 miljard in 2024

Bron © BELGA

Foto: © Zoonar/Frank Roeder

Bij ongewijzigd beleid neemt de economische groei de komende vijf jaar af, slabakt de jobcreatie, stijgt het begrotingstekort tot 12 miljard euro en zakken de rentelasten niet meer. Dat blijkt donderdag uit nieuwe vooruitzichten van het Planbureau, die De Tijd en L’Echo konden inkijken. De langetermijnvooruitzichten van het Planbureau tot 2024 zullen als basis dienen voor de verkiezingsprogramma’s.

Terwijl de regering-Michel kon profiteren van een bevredigende groei van 1,3 tot 1,7 procent, zien de vooruitzichten van het Planbureau er minder rooskleurig uit. In 2024, aan het eind van de volgende regeerperiode, zakt de economische groei tot 1,1 procent.

Door die groeivertraging komen er 100.000 minder jobs bij in de komende vijf jaar en loopt het begrotingstekort op. Vorig jaar zakte het tekort tot 0,8 procent van het bbp of 3,6 miljard euro, maar dit jaar stijgt het weer tot 1,7 procent of 8 miljard. In 2024 loopt het tekort zelfs op tot 2,6 procent of zo’n 12 miljard euro. Het tekort neemt spontaan toe door de stijging van de uitgaven voor de pensioenen en gezondheidszorg, maar ook omdat de belastinginkomsten dalen.

Ook de schuldgraad blijft boven 100 procent hangen.

AANGERADEN