Proces aanslag Joods Museum: “Nacer Bendrer is toerekeningsvatbaar, maar toont tekenen van borderline”

Bron © BELGA

Verdachte Nacer Bendrer. Foto: BELGA

Brussel -

Nacer Bendrer, één van de twee beschuldigden op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum, is toerekeningsvatbaar, maar vertoont tekenen van een borderlinepersoonlijkheid. “Dat houdt in dat hij sneller tot actie overgaat dan dat hij nadenkt en zichzelf weinig in vraag stelt”, aldus de gerechtspsychiater.

Hoofdbeschuldigde Mehdi Nemmouche heeft geweigerd zich aan een psychiatrisch onderzoek te onderwerpen, zodat er over hem geen verslag werd opgesteld. Nacer Bendrer werkte wel mee aan het psychiatrisch onderzoek, al was die medewerking beperkt.

“Hij toonde wel goede wil, maar stelde zich niet echt open”, zei psychiater Jean-Paul Beine. “Dat kan te wijten zijn aan de context van de feiten of aan zijn persoonlijkheid. Zo praatte hij weinig over de feiten en zei hij enkel dat hij geen wapens had geleverd. Ook gaf hij toe dat hij een delinquent was, dat hij ‘jeugdstommiteiten’ had begaan, zonder veel details te geven. Net zomin vertelde hij veel over zijn familie.”

LEES OOK.Ontluisterend portret van Nemmouche: “Hij is ronduit gevaarlijk, een sadistische beul”

Bendrer behaalde geen diploma, maar zou wel gemiddeld intelligent zijn. “Wat vooral opvalt, is de afwezigheid van enig teken van psychiatrische ziektebeelden of pathologische stoornissen”, ging de psychiater verder. “Hij is dus toerekeningsvatbaar, maar vertoont wel tekenen van een borderlinepersoonlijkheid met narcistische trekken. Dat houdt in dat hij meer gericht is op actie dan op reflectie, hij zal eerder tot actie overgaan dan nadenken. Hij zal ook een snelle bevrediging van zijn eigen wensen en lusten zoeken, zonder veel aandacht te tonen voor andere personen. Dat kan de drempel naar agressie verlagen.”

Het brengt ook mee dat Bendrer weinig bereid lijkt tot introspectie, zich weinig vragen stelt bij zijn eigen optreden, wat psychotherapeutische begeleiding moeilijk maakt, aldus nog de psychiater.

VOOR ABONNEES