“Ernstig probleem met jurylid” bij proces aanslag Joods Museum

Bron © BELGA

Een jurylid zou de richtlijnen van de voorzitster niet hebben opgevolgd Foto: BELGA

Brussel -

Het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum van België ligt maandagvoormiddag stil omdat een jurylid de richtlijnen van de voorzitster niet zou hebben opgevolgd: het jurylid zou over het proces gesproken hebben met één of meerdere personen die niet zijn komen getuigen op het proces, maar mogelijks wel een rol hebben gespeeld in het dossier.

“Het zesde jurylid heeft vrijdag mensen ontmoet die niet verhoord zijn tijdens het proces en heeft met hen een gesprek gehad over dit proces”, zei assisenvoorzitter Laurence Massart. “Hij heeft dat maandag zelf gemeld aan de politie, waarna ik op de hoogte ben gebracht.”

Uit de uitleg van de voorzitster valt te begrijpen dat de man een contact heeft gehad met één of meerdere personen die niet zijn komen getuigen op het proces, maar mogelijk wel een rol hebben gespeeld in het dossier.

Daarop vroeg het federaal parket dat het jurylid gewraakt zou worden, net als de burgerlijke partijen. De verdediging van Nemmouche vroeg dat niet, maar uiteindelijk besloot het hof de man toch te wraken.

Eerlijk

Zowel het federaal parket als de burgerlijke partijen prezen het feit dat het betrokken jurylid zo eerlijk was geweest om het incident te melden maar vroegen wel dat de man zou gewraakt worden. De advocaten van Mehdi Nemmouche drongen daar niet op aan, terwijl de advocaten van Nacer Bendrer meer duidelijkheid vroegen over het gesprek. “Met wie heeft hij gesproken, en wat is er precies gezegd?” vroegen meesters Vanderbeck en Blot.

LEES OOK. Hevige woordenwisseling op proces over aanslag Joods Museum: “Excuses? Daarop kunt u wachten tot aan ons pensioen”

Het hof besloot daarop het zesde jurylid te wraken en te vervangen door een van de overblijvende reservejuryleden. Het hof beval ook om het zesde jurylid te laten verhoren over het gesprek dat hij zou gehad hebben. Dat kon niet meteen op veel begrip rekenen bij de advocaten van Bendrer. “U vraagt ons naar uw standpunt, en spreekt dan meteen een arrest uit zonder te antwoorden op onze vragen”, protesteerde meester Gilles Vanderbeck. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het hof beval ook om het zesde jurylid te laten verhoren over het gesprek dat hij zou gehad hebben. Dat verhoor moet zo snel mogelijk plaatsvinden, en het proces-verbaal daarvan moet vervolgens overgemaakt worden aan het hof. Tot zolang is het proces geschorst. Het is onduidelijk hoelang die schorsing zal duren.

“Dit kan gebeuren”

“Dit is een eigenaardigheid van assisen, dit kan gebeuren. Het is een beetje een ongewone episode, maar we zijn klaar voor de pleidooien.” Dat zei Christian Dalne, de advocaat van de moeder van een van de slachtoffers van de aanslag. “We zijn professionelen. We zullen het woord nemen wanneer we het krijgen, en wanneer het moment is aangebroken.” Meester Dalne benadrukt in zijn reactie dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over de impact van de contacten die het jurylid had. “We moeten eerst en vooral zien in welke mate hij de eed geschonden heeft en welke informatie hij gedeeld heeft”, zegt Dalne. “In functie van met wie hij heeft gepraat, heeft dat misschien extra gevolgen voor het proces. Laat ons eerst de resultaten van het verhoor afwachten.”

Dalne zou maandag de spits afbijten met zijn pleidooi. Hij benadrukt klaar te zijn om zijn pleidooi aan te vatten, wanneer de tijd rijp is.

Door evdg