Aangeboden door AXA

“Je leert niet alleen thuis en op school”

Bij TADA leren kinderen wat hen op school niet verteld wordt

© TADA

© TADA

© Jens Popelier

1 / 3

“Om een kind op te voeden is een heel dorp nodig.” Het zou de slogan kunnen zijn van TADA, een organisatie die kwetsbare jongeren in de Brusselse regio een steuntje in de rug geeft. Haast zeshonderd tieners gaan elk weekend naar de zaterdagschool van TADA en dit drie jaar lang. Niet voor bijles of taalcursussen, maar om te leren over het echte leven. “Op school leer je uit boeken en van leerkrachten, bij TADA leer je uit ervaringen en uit dialoog met mensen van alle slag”, zegt oprichter en directeur Sofie Foets.

Mediahuis Brand Studio

Het echte leven

TADA doet daarvoor een beroep op vrijwilligers die aan de kinderen – van het vijfde leerjaar tot en met het eerste middelbaar – de echte wereld laat ontdekken. “De vrijwilligers hebben alle mogelijke achtergronden – ondernemers, advocaten, ingenieurs, beenhouwers, noem maar op”, legt Sofie uit. “Ze geven les over thema’s als recht, politiek, biochemie, de horeca … Alles wat later in de maatschappij van pas kan komen. We werken bijvoorbeeld met vrijwilligers van AXA om de kinderen financiële geletterdheid bij te brengen. Hoe werkt een lening, wat is rente, hoe zit een verzekering in elkaar?”

Bij TADA leren kinderen van vrijwiliggers over het echte leven. © TADA

De lessen zijn praktijkgericht. Kinderen worden aangemoedigd om nieuwsgierig te zijn, om de wereld en zichzelf te ontdekken. “We werken vaak met rollenspelen: twee kinderen spelen bijvoorbeeld koper en verkoper en moeten het eens worden over de prijs van een product. Op die manier leren ze – beetje bij beetje en uit eigen ervaring – hoe de markt werkt”, zegt Sofie.

Geloven in jezelf

TADA werkt met maatschappelijk kwetsbare tieners uit Brusselse buurten zoals Molenbeek, Kuregem en Sint-Joost-ten-Node. In hun omgeving zijn er vaak té weinig mensen die hun honger naar kennis voldoende kunnen voeden. “Je leert niet alleen thuis en op school,” zegt Sofie. “Maar niet iedereen heeft dezelfde kansen om die buitenschoolse kennis op te doen. Zelf ging ik als kind naar het ballet, de voetbal en de jeugdbeweging. In de zomer ging ik op taalkamp. Via het netwerk van mijn familie leerde ik tal van voorbeeldfiguren kennen, die mij kennis aanreikten op talloze manieren. De kinderen met wie wij werken hebben meestal niet al die mogelijkheden.”

TADA geeft kinderen de kans om hun eigen talenten te ontdekken. © TADA

Door de zaterdagschool leren ze in hun eigen mogelijkheden te geloven en wordt hun kennis en gevoel van verbondenheid met onze maatschappij bevorderd. En dat werkt, weet Sofie: “De meeste van de 850 jongeren die we sinds 2013 hebben begeleid, zitten nog altijd op school en allemaal zijn ze gegroeid als mens en burger. Hoe precies dan? Dat verschilt van persoon tot persoon. Sommigen zijn stukken beter gaan presteren op school dan in het verleden, anderen zitten beter in hun vel. Vaak horen we ook dat onze tieners zich sterker verbonden voelen met onze maatschappij: ze hebben goesting om er – nu en later – positief aan bij te dragen, als goeie burger.”

Sofie vertelt vol trots over Yasin*, die twee keer had moeten zittenblijven en de traditionele school echt haatte voor hij bij TADA terechtkwam. Vandaag volgt hij Economie – Moderne Talen en komt hij elke zaterdag bij TADA helpen (‘als voorbeeld voor de kleintjes’). Zijn droom is om later zelf leraar te worden. “Onlangs was Yasin gaan solliciteren voor een vakantiejob in Walibi. Hij kreeg de vraag wat hij zou doen als een klant boos zou worden omdat hij niet op een attractie mocht. Yasin legde uit hoe hij dan het DESC-model (description, emotion, solution, conclusion/consequence) zou volgen – een manier om vreedzaam conflicten op te lossen waarover hij bij TADA had geleerd.”

Verrijkend

De vraag naar de cursussen van TADA is erg groot. “We stellen ons elk jaar voor in de deelnemende scholen en er zijn bij de tieners altijd meer kandidaten dan plaatsen”, zegt Sofie. “Dus moeten we selecteren: wie het meest hulp kan gebruiken, krijgt voorrang.” Om te groeien heeft TADA meer financiële middelen en vooral ook meer mankracht (met name vrijwilligers) nodig. “Het is blijkbaar een plezierige en wederzijds verrijkende ervaring: negen op de tien vrijwilligers komt jaarlijks terug bij TADA en negen op de tien zeggen zelf iets op te steken uit doceren bij TADA. Dat is ergens ook logisch: leren van iemand die je in het dagelijkse leven nooit zou tegenkomen omdat hij op ’t eerste gezicht ‘heel anders’ is dan jijzelf, is vaak boeiend, toch? Ik vind het prachtig als de vonk overspringt tussen een 54-jarige autochtone topmagistraat uit Ukkel en een 11-jarige van niet-EU-origine uit Molenbeek.”

AXA Belgium steunt TADA op verschillende manieren. Zo zorgde AXA voor een kantoorgebouw en kantoormateriaal voor de werknemers van TADA. Elk jaar zet een honderdtal medewerkers van AXA zich ook in als vrijwilliger.

* We gebruikten de fictieve naam Yasin omwille van privacyredenen.

Waarom AXA en De Plezantste Gemeente?

Een gemeente waar het plezant vertoeven is, daar wint iedereen bij. Net daarom slaan AXA en Het Nieuwsblad de handen in elkaar. Waar Het Nieuwsblad een jaar lang de plezantheidsgraad in alle Vlaamse gemeenten zal vaststellen, staat AXA voor de gemeenten klaar om ze allemaal stuk voor stuk nog plezanter en veiliger te maken. Door met het juiste advies lokale besturen te ontzorgen, kun je je focussen op wat er echt toe doet: een betere en plezantere buurt!

Meer weten over hoe AXA jouw gemeente ontzorgt? Hier vind je meer informatie.