Aangeboden door AXA

De plezantste job ter wereld?

Kuurne heeft Schepen van Geluk "We zetten in op het psychische gezondheidsluik"

© Belga Images

Een gemeente met een schepen van Geluk, daar moet het wel plezant vertoeven zijn. Bram Deloof, schepen van Geluk in Kuurne, werd eind november 2018 even een BV: de originele benaming van zijn mandaat zorgde voor een primeur in Vlaanderen en kon rekenen op heel wat media-interesse. Benieuwd naar wat er bij een schepen van Geluk zoal op de agenda staat en of het Kuurne een van de plezantste gemeentes maakt, gingen we op de koffie.

Mediahuis Brand Studio

Een schepen van Geluk. Een bijzondere benaming, niet?

“Het lijkt op het eerste gezicht misschien wat vreemd, ja. Maar het is natuurlijk wel effectief gebaseerd op iets. Tijdens de voorbije legislatuur hebben we al erg ingezet op gezond eten en meer bewegen, maar we merkten dat we ook meer moesten inzetten op het psychische gezondheidsluik. Alleen zo kun je je echt goed voelen. Vandaar dat we er deze legislatuur meer aandacht aan willen besteden. We vonden het dan ook toepasselijk om dit samen te brengen onder één noemer die de lading dekt. Dat is dan de schepen van Geluk geworden.”

Een laagdrempelige en toegankelijke benaming die komaf maakt met hokjesdenken.

“Precies. We willen kunnen inspelen op de werkelijke vragen van de Kurenaar. Als je al op voorhand een aantal keuzes hebt gemaakt, zoals het promoten van gezonde voeding, dan spreek je een deel van de inwoners aan en een deel helemaal niet. Wij willen als beleid openstaan voor vragen die breder gaan dan dat, zonder al te veel op voorhand vast te leggen.”

Krijgt u door de benaming ook effectief vragen voorgeschoteld van de Kurenaren?

“Jazeker. Met deze benaming krijgen we de kans om expliciet te zeggen dat we begaan zijn met het geluk van de mensen. Mensen spreken me daarop aan en doorgaans wordt daar ook meteen een vraag aan gekoppeld. Wat mij elke keer opvalt – en wat een leuke meevaller is – is dat mensen het gesprek starten met wat hen gelukkig maakt. Ik krijg dezelfde vragen dan voordien, maar de inwoners staan er positiever tegenover en ze zullen de vraag sneller stellen. Voor ons is die participatie van de burgers enorm belangrijk, vandaar dat we tijdens de verkiezingsperiode ook uitgebreid tijd hebben genomen om huis-aan-huisbezoeken te doen, zodat we weten met wat we de Kurenaar kunnen helpen.”

Welke initiatieven staan er op til om de inwoners gelukkiger te maken?

“De optimalisatie van onze voor- en naschoolse opvang is voor ons een belangrijk aandachtspunt. In tegenstelling tot vroeger, werken jonge ouders niet meer dichtbij. Het kan niet de bedoeling zijn dat je als ouder die in Gent werkt je kind om 6 uur ’s morgens aan de school moet afzetten. We willen daarmee de ouders ontlasten, maar ook de grootouders die vaak aangesproken worden om op de kinderen te passen hoewel ze meestal zelf nog werken. Die voor- en naschoolse opvang willen we praktisch organiseren in de nabije buurt van de school, maar we willen er ook voor zorgen dat die tijd gevuld kan worden met bewegings- en ontspanningsactiviteiten die waardevol zijn voor de kinderen. Voorts willen we zowel ons cultureel als sportief aanbod nog toegankelijker maken zodat mensen na een drukke werkdag kunnen onthaasten. Door die druk weg te nemen, geloven we er sterk in dat dat het algemene welzijn ten goede komt.”

U zei het al: de participatie van burgers is belangrijk. Hoe ondersteunen jullie als bestuur burgerinitiatieven?

“In Kuurne kunnen we rekenen op heel wat vrijwilligers. Zo is er bijvoorbeeld Kadanz, een initiatief van het Sociaal Huis Kuurne in samenwerking met de ouderenraad, waarbij vrijwilligers onder andere een bezoekje brengen aan oudere mensen. Natuurlijk wil je als vrijwilliger dan ten volle je tijd besteden aan de mensen zelf. Wij proberen hen te ontlasten door de coördinatie voor onze rekening te nemen, van planning tot specifieke ondersteuningen.”

Hoe probeert u burgers op grotere schaal te betrekken?

“Buurtcomités én buurtfeesten zijn voor ons essentieel. We komen van grote wijkcomités die we willen omvormen tot nog hechtere straat- en buurtcomités. Je komt zo veel te weten door met elkaar te praten! Dat is dus iets waar we de komende periode sterk op inzetten, niet alleen door ze te ondersteunen, maar ook door ze te stimuleren en te communiceren. Zo bestaat er al een premie voor straatfeesten, maar veel inwoners zijn daar niet van op de hoogte. Via die straatfeesten en buurtcomités willen we gesprekken opstarten. Zo kunnen wij als bestuur sneller te weten komen waar er een vraag leeft en indien nodig onze coördinerende en faciliterende rol opnemen, maar anderzijds komen de buren zelf ook meer te weten over hun omgeving en buren door met elkaar te praten. We doen heel wat. Er zijn bijvoorbeeld ook heel veel premies binnen de zorg- en huisvesting, maar niet iedereen weet dat, wat voor frustraties zorgt. Door een context te creëren waar mensen onder meer die info met elkaar kunnen delen, hopen we ook aan die frustraties tegemoet te komen.”

Klinkt goed. Maar in welke mate kunt u het succes ervan – of beter gezegd: geluk – meten?

“Dat is iets dat we inderdaad ook graag zouden weten. Daarom hebben we alvast samengezeten met de Vrije Universiteit van Brussel om na te gaan hoe we geluk kunnen meten. We moeten nog even afwachten of dat effectief een parameter is die Kuurne kan dragen, maar dat is dus zeker iets waar we mee bezig zijn.”

Als schepen van Geluk kent u ongetwijfeld de ingrediënten om gelukkig te zijn. Wat maakt u zelf gelukkig?

“In de eerste plaats tijd met vrienden en familie doorbrengen. Ik moet toegeven dat ik daar soms te weinig tijd voor maak, iets wat ik ten volle besef als ik tijd met hen doorbreng. Ook mijn werk maakt mij gelukkig: werken mag geen last zijn, wetende dat je er vijf van de zeven dagen per week doorbrengt. Maar het grootste geluk? Dat vind ik bij mijn echtgenote en mijn beide kinderen.”

Waarom AXA en De Plezantste Gemeente?

Een gemeente waar het plezant vertoeven is, daar wint iedereen bij. Net daarom slaan AXA en Het Nieuwsblad de handen in elkaar. Waar Het Nieuwsblad een jaar lang de plezantheidsgraad in alle Vlaamse gemeenten zal vaststellen, staat AXA voor de gemeenten klaar om ze allemaal stuk voor stuk nog plezanter en veiliger te maken. Door met het juiste advies lokale besturen te ontzorgen, kun je je focussen op wat er echt toe doet: een betere en plezantere buurt!

Meer weten over hoe AXA jouw gemeente ontzorgt? Hier vind je meer informatie.