Michel bezoekt militairen in Estland: “Volgende regering mag geen kazernes sluiten”

Bron © BELGA

Premier Michel op bezoek bij Belgische militairen in Estland. Foto: Photo News

Premier Charles Michel vindt dat ook de volgende federale regering geen kazernes zou mogen sluiten. Defensie moet immers de komende jaren duizenden nieuwe militairen rekruteren. De nabijheid van kazernes is dan een troef, zei hij tijdens een bezoek aan de Belgische militairen in Estland.

Sinds januari zet ons land ongeveer 250 militairen in het kader van de NAVO-missie “enhanced Forward Presence”. Met de aanwezigheid van internationale gevechtsgroepen in Polen en de Baltische staten wil de NAVO een antwoord bieden op de dreiging die de Oost-Europese NAVO-landen van Rusland ervaren sinds het conflict in Oekraïne.

Premier Michel bezocht woensdag het Belgische detachement in Estland en had ook een korte boodschap voor hen. “Defensie is een belangrijk departement, niet alleen voor onze veiligheid, maar ook in de

Michel bezoekt militairen in Estland: “Volgende regering mag geen kazernes sluiten”
Tegen 2024 moeten er 10.000 militairen bijkomen. Foto: Photo News

verdediging van onze waarden”, zei Michel. Deze legislatuur heeft de regering, na jarenlange besparingen, opnieuw in Defensie geïnvesteerd, met een investeringsplan van 9,2 miljard euro.

De komende jaren wordt rekrutering heel belangrijk, zei de premier. “Er zullen duizenden mensen aangeworven moeten worden om onze Europese en internationale verplichtingen te kunnen nakomen.” Om natuurlijke afvloeiingen op te vangen, zouden er tegen 2024 in totaal 10.000 nieuwe militairen moeten bijkomen.