Senaat houdt op 11 maart hoorzitting over Klimaatwet

Bron © BELGA

Senaatsvoorzitter Jacques Brotchi is voorstander van een colloquium, maar de kwestie werd doorgeschoven naar het Bureau van de Senaat. Foto: Photo News

Brussel -

Maandag 11 maart om 15 uur houdt de commissie Gewestbevoegdheden een hoorzitting in het kader van de bespreking van de Klimaatwet, die in de Kamer werd ingediend maar waar ook de Senaat zijn zeg moet hebben omdat het om een bijzondere wet gaat. Het is niet de bedoeling om de hoorzitting van de Kamer over te doen, maar de nadruk zal op grondwetspecialisten liggen, legt commissievoorzitter Karin Brouwers (CD&V) uit.

De behandeling van de Klimaatwet lijkt een race tegen de tijd te worden. Bij de regeling van de werkzaamheden in de bevoegde Senaatscommissie werd dan ook de vraag gesteld of men de bespreking al zou kunnen aanvatten zonder dat de tekst in de Kamercommissie gestemd is. Uiteindelijk werd beslist om de bespreking nog niet aan te vatten.

Senaatsvoorzitter Jacques Brotchi is voorstander van een colloquium maar die kwestie werd vrijdag doorgeschoven naar het Bureau van de Senaat. Wel is afgesproken om op 11 maart nog een hoorzitting te houden. Elke fractie mag twee voorstellen indienen tegen volgende week dinsdag. Volgens Brouwers is het niet de bedoeling om de hoorzitting met de experts van de Kamer over te doen, ook al betreurden verschillende senatoren dat ze bij die gelegenheid het woord niet mochten voeren.

De nadruk zal volgens de CD&V’ster op het institutionele liggen. “De klimaatwet heeft twee aspecten: de doelstellingen inzake klimaat en het oprichten van een aantal nieuwe instellingen en organen. Daarom is het nuttig om ook grondwetspecialisten te horen over de institutionele aspecten van de tekst”, vindt Brouwers. Ze wijst er ook op dat de Senaat deze legislatuur reeds heel wat werk verricht heeft rond klimaat, zoals de informatieverslagen over de ‘burden sharing’ en de luchtkwaliteit, en de resoluties over de plastics en de hormoonverstorende stoffen.

Ze wijst er ook op dat er niet veel tijd meer overblijft. Na het Krokusverlof blijven er nog twee nuttige weken over tot de ontbinding van het parlement. Binnen de Senaat was vrijdag heel wat scepsis te merken of de Klimaatwet nog deze legislatuur gestemd zal geraken. Naast de tijdsdruk is er ook de tweederdemeerderheid die nodig is voor een bijzondere wet. 4 maart lijkt de eerste horde te zijn: dan wordt het advies van de Raad van State verwacht.

Door adm