Proces over aanslag op Joods Museum in laatste rechte lijn: vandaag laatste pleidooien, uitspraak donderdag verwacht

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Met de replieken van de verschillende partijen krijgt de jury in het proces over de aanslag op het Joods Museum vandaag een laatste bijdrage, voor ze zelf aan de slag mag. De voorbije weken werd het hele onderzoek uit de doeken gedaan, kwamen verschillende getuigen langs en hielden de advocaten hun pleidooien. De advocaten van de beide beschuldigden, Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, vragen over de volledige lijn de vrijspraak.

Als die replieken niet uitlopen, dan krijgen Nemmouche en Bendrer dinsdagvoormiddag voor het laatst de kans om nog eens het woord te nemen. Daarna gaat de jury in beraad over de schuldvragen. Die vragen krijgen de juryleden bij de start van de zitting maandag voorgelegd. Die zitting zou om 9 uur van start gaan, maar was iets voor 9.30 uur nog niet van start gegaan.

Assisenvoorzitter Laurence Massart had de batterij advocaten enkel maandag gegeven voor alle replieken. Vrijdagavond, na het lange pleidooi van Bendrers advocaten, was daarover nog discussie omdat verschillende advocaten daarvoor meer tijd wilden uittrekken. Massart hamerde erop de replieken kort te houden, en geen nieuwe argumenten te ontwikkelen.

De jury moet dan dinsdag in beraad gaan over de schuldvragen in een hotel in de hoofdstad. Het federaal parket verwacht donderdag een beslissing. Als minstens een van de twee beschuldigden schuldig wordt verklaard, zal de jury vrijdag over de strafmaat beslissen.

Het openbaar ministerie heeft gevraagd Nemmouche schuldig te verklaren voor vier moorden met terroristisch karakter en illegaal wapenbezit. Bendrer moet volgens het openbaar ministerie schuldig verklaard worden als medeplichtige aan vier moorden met terroristisch karakter en illegaal wapenbezit.

Bij de aanslag op het Joods Musuem, op 24 mei 2014, vielen vier doden: Emanuel en Miram Riva, een koppel Israëlische toeristen, en museummedewekrers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.

Rookgordijn

Het pleidooi van meester Sebastien Courtoy vorige week gehouden heeft, is niet meer dan een rookgordijn dat gelegd wordt door een buikspreekpop. Dat heeft meester Christian Dalne, de advocaat van de moeder van Alexandre Strens, maandag gezegd tijdens zijn repliek. “De verdediging probeert de aandacht af te leiden van de hoofdzaken”, zei de advocaat. “Laat u niet misleiden.”

Volgens meester Dalne heeft de verdediging van Mehdi Nemmouche op twee manieren geprobeerd het debat te beïnvloeden.

“Enerzijds heeft ze de slachtoffers en hun advocaten beledigd”, klonk het. “Wie geen argumenten heeft, probeert zijn tegenstrever aan te vallen in diens persoonlijkheid. Daarnaast heeft de verdediging geprobeerd twijfel en verwarring te zaaien. Van al de antwoorden die de verdediging beloofd had, hebben we niets gekregen, alleen een hoop toevalligheden en nog meer vragen zonder antwoorden.”

Het hele verhaal dat meester Courtoy ophing, dat Mehdi Nemmouche door de Iraanse, Syrische en Libanese veiligheidsdiensten gerekruteerd zou zijn, is volslagen ongeloofwaardig, aldus meester Dalne: “Sjiieten zouden een geradicaliseerde salafist gevraagd hebben andere sjiieten te vermoorden in Syrië, en vervolgens naar Europa gestuurd hebben om hier mee te doen aan een terreuraanslag. Wanneer zou Nemmouche dan zijn spionnenopleiding gekregen hebbe, hij die astma heeft en geen enkele vreemde taal kent?”

Volgens meester Matthieu Danloy, medewerker van meester Dalne, heeft de verdediging ook geprobeerd om een hele levensloop te verzinnen voor de slachtoffers.

“Maar er bestaat geen twijfel over hun leven, alles is daarin duidelijk, blijkt uit het dossier”, aldus de advocaat.

Ook meester Marc Libert, de advocaat van Emanuel en Miriam Riva, betwistte dat het Israelische koppel spionnen van de Mossad waren, zoals de verdediging van Nemmouche beweerd had.

“Ze waren ook geen vice-consuls, ze waren ambassade-attaché’s in de ambassade in Berlijn”, zei de advocaat. “Die ambassade moest de boekhouding van de andere Europese ambassades controleren. Hun verblijf in Brussel was ook enkel toeristisch, dat blijkt uit de foto’s die ze naar hun kinderen gestuurd hebben.”

Schoenafdruk op deur

De verdediging van Mehdi Nemmouche had aangekondigd dat ze 40 bewijzen zou leveren van zijn onschuld, maar we hebben er geen enkel gezien. Dat heeft meester Vincent Lurquin maandagmiddag gepleit in zijn repliek, op het assisenproces over de terreuraanslag in het Joods Museum van België. “Wel hebben we een onweerlegbaar wetenschappelijk bewijs van zijn schuld: zijn schoenspoor op de deur van het museum”, klonk het.

“Mehdi Nemmouche is geen gek van God”, zei meester Lurquin. “Hij is niet alleen geïnstrumentaliseerd door IS, hij heeft van IS ook gebruik gemaakt om zijn rekeningen te vereffenen met de maatschappij die hem nooit een plaats heeft gegeven. Hij is geen kamikaze, hij wil enkel samen met zijn kompanen Brussel en Parijs in brand steken.”

“De aangekondigde 40 bewijzen van zijn onschuld zijn niet gekomen, maar we hebben wel het onweerlegbare, wetenschappelijke bewijs van het schoenspoor”, ging de advocaat verder. “Er is ook de getuige die hem hier formeel heeft herkend, ondanks de angst die voelbaar was in de zittingszaal.”

“Het pleidooi van de verdediging had geen enkele lijn of structuur”, pleitte meester Adrien Masset, advocaat van het Joods Museum. “Er werd geen enkel bewijs à décharge aangebracht, enkel hypotheses en beweringen zonder enige grond. Een echte verdediging had alle bewijselementen ten laste één voor één geanalyseerd en in vraag gesteld, maar dat heeft ze niet gedaan. De enige joker van de verdediging is de arrestatie van twee Iraanse Belgen in 2018, die een aanslag zouden voorbereiden op de Iraanse oppositie in Frankrijk. Die arrestatie, vier jaar na aanslag zou Nemmouches onschuld moeten bewijzen, maar dat was een slag in het water.”

Door jvh
AANGERADEN