Wonen op platteland vergroot risico op sociaal isolement voor ouderen

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

Onze woonplaats heeft een toenemende impact op mobiliteitskansen naarmate we ouder worden. Wonen in de rand van een stad of gemeente en op het platteland verhoogt het risico op sociaal isolement. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van mobiliteitsclub VAB bij 2.000 50-plussers.

Naarmate we ouder worden, gaan we ons minder frequent verplaatsen. De daling van het aantal dagelijkse verplaatsingen is het geringst bij senioren die in het centrum van een stad of kern van een dorp wonen. “Voor wie in kleine, landelijke dorpjes en gehuchten woont, is de daling van de mobiliteit extreem hoog”, aldus VAB.

Wie in het centrum woont, heeft volgens de mobiliteitsclub meer kans op een aangename publieke ruimte die aanzet om meer te wandelen en heeft een beter aanbod van openbaar vervoer, waardoor het risico op sociaal isolement er kleiner is.

Voor de overheid is het volgens VAB daarom belangrijk om rekening te houden met het verplaatsingsgedrag van senioren. “Steden en gemeenten moeten voldoende voetpaden aanleggen, ze beter onderhouden en obstakelvrij inrichten”, klinkt het. “De NMBS en De Lijn moeten hun voertuigen toegankelijk maken voor minder mobiele mensen en de drempel tot hun diensten zo laag mogelijk houden.”

Door jvh
AANGERADEN