Strengere transparantieregels voor beleggingen op komst

© AP

De Europese Unie werkt aan strengere regels die beleggers bewust moeten maken van de sociale en milieuaspecten van hun beleggingen. De strengere regels moeten ook voorkomen dat financiële producten als “duurzaam” worden verkocht, terwijl ze dat eigenlijk niet zijn.

Het Europees voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over transparantieverplichtingen waaraan institutionele beleggers - vermogensbeheerders of verzekeringsmaatschappijen - zullen moeten voldoen. Indien deze instellingen beweren een “groene” beleggingsstrategie te volgen, zullen ze informatie moeten geven over hoe ze dat precies doen en over wat de sociale aspecten en de milieu-impact zijn van hun beleggingsproducten.

Duurzame economie

“De omslag maken naar een duurzame economie is onmogelijk als financiële instellingen geld blijven steken in projecten of bedrijven die zo’n duurzame economie onmogelijk maken”, zegt Europarlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A). “Het heeft geen enkele zin meer om te investeren in de zoektocht naar olievelden of in fracking, als we weten dat de olievoorraden toch onder de grond moeten blijven zitten. Maar ook financieringen die op korte termijn mogelijk winst opleveren, maar die een duurzame samenleving ondergraven zoals wapenindustrie, kinderarbeid of mensonwaardige arbeidsomstandigheden moeten aan het licht komen.”

De voorgestelde verordening moet het risico beperken op “greenwashing”, waarbij financiële producten of diensten als “milieuvriendelijk” of “duurzaam” worden aangeprezen, terwijl ze dat in realiteit niet zijn. “Zo kunnen we verhinderen dat zogenaamde duurzame investeringen misbruikt worden om bijvoorbeeld ‘efficiëntere steenkoolcentrales’ te bouwen, zoals eerder al is gebeurd”, zegt Van Brempt.

Het voorstel moet nog worden bijgewerkt en goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten