Jan Becaus (N-VA) slaat terug naar “laaghartige” partijgenoot Jan Peumans: “Hij moet zijn mond houden”

Jan Becaus. Foto: BELGA

Jan Becaus (N-VA) pikt de kritiek van partijgenoot Jan Peumans op zijn verdiensten als gecoöpteerd senator niet. “Ik mis geen enkele vergadering, dat kan van hem niet gezegd worden”, klinkt het in een lezersbrief in Knack.

“In de regel reageer ik nooit op scheldproza, maar de uitlatingen van Jan Peumans in Knack van 27/2 dwingen mij ertoe”, verwijst Jan Becaus in zijn lezersbrief waarin de Parlementsvoorzitter uithaalde naar het voormalige VRT-nieuwsanker. “Peumans is nog altijd razend, omdat ik en niet zijn goede vriend Huub Broers gecoöpteerd senator is geworden. Mocht ik geweten hebben wie er allemaal kandidaat was voor de functie, had ik zelfs nooit gekandideerd.”

Peumans verweet Becaus onder andere dat hij binnen N-VA nooit een afdeling had geleid of een conflict had helpen oplossen voor hij senator werd. “Uiteraard niet, ik was geen lid van N-VA en had geen enkele binding met die partij”, verdedigt Becaus zich.

“Wat mijn activiteiten in de senaat betreft, ik heb tot nog toe geen enkele commissievergadering of plenaire vergadering gemist, wat van de heer Peumans niet kan worden gezegd”, haalt het voormalige nieuwsanker nog uit. “Over wat ik in de commissie institutionele zaken al dan niet verricht, moet Peumans zijn mond houden, want hij zit niet in die commissie.”

“Ware aard van Peumans”

“Het zegt alles over de ware aard van de heer Peumans dat hij zijn afscheid van de politiek te baat neemt om mensen die hem nooit iets in de weg hebben gelegd op een dergelijke laaghartige wijze aan te vallen”, besluit Becaus zijn brief.

Tot nu toe wilde Becaus weinig kwijt over zijn werkzaamheden in de Senaat. “U weet dat mijn partij de Senaat wil afschaffen en daar sta ik nog altijd helemaal achter”, vertelde hij enkele jaren geleden over zijn moeilijke positie. “Het werk dat in de Senaat gebeurt, moet eigenlijk in de wetgevende kamer gebeuren.”

Door rvs
AANGERADEN
Meest recent