Extra vergoeding voor wie zijn grond bebost

© Shutterstock.

Wie een stuk grond bezit en die grond wil bebossen, kan voortaan rekenen op een extra vergoeding. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist. “Er was al een subsidie voor aankoop en bebossing, nu voorzien we ook een tegemoetkoming voor het verlies van de grondwaarde”, zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V).

adm

Om ervoor te zorgen dat het bosoppervlak in ons land niet achteruitgaat, richtte de Vlaamse regering in 2001 het boscompensatiefonds op. Wie bos wil kappen in Vlaanderen, moet zelf voor nieuw bos zorgen of geld neertellen om het gekapte bos te compenseren. Met die compensatie of ‘bosbehoudsbijdrage’ wordt dan elders herbebossing gefinancierd.

Oorspronkelijk gebruikte de overheid de middelen van het fonds zelf om gronden aan te kopen en te bebossen. Sinds 2011 kunnen ook gemeenten en provincies via het fonds subsidies aanvragen om gronden aan te kopen. In 2015 werd het fonds ook opengesteld voor verenigingen en particulieren. Wie grond aankoopt om te bebossen, krijgt zo een tegemoetkoming van 60 procent van de aankoopsom (met een maximum van 3,5 euro/m²). In 2017 werd die subsidie opgetrokken tot 80 procent voor de aankoop van gronden in groene bestemmingen.

“Door het nieuwe besluit zal wie gronden bezit en die wil bebossen een forfaitaire tegemoetkoming kunnen krijgen voor het grondwaardeverlies”, legt CD&V-minister Koen Van den Heuvel uit. “Die eenmalige tegemoetkoming is vastgelegd op 11.150 euro per hectare”, klinkt het. “Voor de effectieve bebossing van het perceel kan je een beroep doen op de reeds bestaande bebossingssubsidie. Die bedraagt tussen de 3.500 en 5.000 euro per hectare, afhankelijk van onder meer de keuze van de boomsoorten. Zo willen we extra bebossing stimuleren.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten