Vakbonden Ikea leggen “ultiem directievoorstel” over herstructurering voor aan achterban

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Photo News

De vakbonden bij Ikea zullen het ultiem voorstel, dat ze van de directie ontvangen hebben over de in november vorig jaar aangekondigde herstructurering, op maandag 25 maart voorleggen aan hun achterban van vakbondsmilitanten in de verschillende zetels van het concern. Ze zullen in het kader van deze raadpleging evenwel zelf geen standpunt innemen. Dat is vernomen in vakbondskringen.

Oorspronkelijk was er sprake dat er in ons land 100 tot 120 banen op de helling zouden komen te staan en dit vooral in het hoofdkantoor en in de HR-afdeling van de verschillende winkels. In de loop van de onderhandelingen werd duidelijk dat er 115 jobs zouden geschrapt worden, maar tevens 106 nieuwe gecreëerd. Ikea wil onder meer haar personeelsbeleid centraliseren in een nieuw dienstencentrum in Zaventem.

In het voorstel dat de directie na maanden onderhandelingen op tafel gelegd heeft zijn niet alleen concrete modaliteiten afgesproken voor wie het bedrijf zal verlaten, maar ook procedures volgens dewelke personen die hun job dreigen te verliezen kunnen solliciteren voor de nieuwe functies. In vakbondskringen wordt benadrukt dat het hier om een directievoorstel gaat en niet over een voorakkoord.

Door jvh