Regering moet parlement niet volgen over herziening van grondwet

© BELGA

Het is lang niet zeker dat de grondwet tijdens de volgende legislatuur gewijzigd kan worden. De regering in lopende zaken is juridisch niet verplicht om een door Kamer en Senaat aangenomen lijst met grondwetsartikelen die herzien mogen worden over te nemen. Dat staat in een advies van de juridische diensten van de Kamer.

jvh

Om de grondwet te kunnen wijzigen, moeten Kamer, Senaat en regering elk een lijst goedkeuren met de artikelen die ze voor herziening vatbaar wil verklaren. Wanneer de regering over een meerderheid in het parlement beschikt, is dat doorgaans geen probleem. De meerderheid zoekt dan een akkoord over wat er op die lijst moet staan en de regering neemt die dan over.

Maar de huidige ontslagnemende regering heeft geen meerderheid in Kamer en Senaat. De coalitiepartners in het parlement moeten dus met (minstens een deel van) de oppositie een akkoord vinden om een lijst te kunnen goedkeuren. Die coalitiepartners, MR, CD&V en Open Vld, zijn het overigens onderling niet eens over wat er op de lijst moet staan.

En dan nog is de zaak niet rond. Mocht er in Kamer en Senaat een meerderheid gevonden worden rond één bepaalde lijst met artikelen, is het niet zeker dat regering die over zal nemen. Dat heeft premier Charles Michel aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke gezegd.

Niet verplicht

Volgens het advies van de Kamerdiensten is de regering dat ook niet verplicht. Er “kan nooit een herzieningsverklaring worden aangenomen tegen wil van Kamer en Senaat in, ook niet in een periode van lopende zaken. Er kan echter ook geen herzieningsverklaring worden aangenomen tegen de wil in van de regering”, luidt het.

De diensten van de Kamer merken op dat hun advies “vanuit juridisch oogpunt” is opgesteld. Politiek ligt de zaak gevoelig. Open VLD-fractieleider Patrick Dewael zei dinsdag dat hij het “onkies” zou vinden mocht de regering voorbijgaan aan wat het parlement in deze stemt. PS-Kamerlid Laurette Onkelinx sprak zelfs van een “democratische holdup” mocht dit scenario zich voordoen. Groen-fractieleider Kristof Calvo zei dat het de regering zou sieren mocht die de consensus van het parlement kiezen. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten zei dat “de regering haar grondwettelijke rol te spelen heeft. We zullen met de regering een gemene deler moeten vinden”.

LEES OOK

Nu in het nieuws