Kind en Gezin start grote campagne om ouders te ondersteunen

Plaspoort moet kinderen zindelijk maken

Het Kindboekje kenden we al. Daar komt nu het ‘Plaspoort’ bovenop. Kind en Gezin lanceert het boekje om ouders te helpen hun kinderen tijdig zindelijk te krijgen én om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen: grootouders, crèche en kleuterscholen. “Pas als iedereen consequent samenwerkt, heb je het beste resultaat”, zegt woordvoerster Leen Dubois.

Jens Vancaeneghem

Nog geen week geleden schreven we in onze krant dat kleuterscholen met de handen in het haar zitten wegens de vele peutertjes die nog in pampers naar school komen. Net nu komt Kind en Gezin met een grootschalige campagne om ouders beter te ondersteunen bij de zindelijkheidstraining.

Een van de redenen: het feit dat kinderen almaar later zindelijk worden. Vandaag gebeurt dat drie tot achttien maanden later dan 40 jaar geleden. Het Plaspoort moet daar voor een stuk een antwoord op bieden. Daarin staan de verschillende stappen richting zindelijkheid (zie kader) en de signalen die erop wijzen dat je kind rijp is voor het potje. Het is belangrijk om die signalen te leren herkennen om er te kunnen op inspelen, klinkt het.

Plasteam

Het boekje in broekzakformaat lijkt op een echt paspoort en dient als heen-en-weerschriftje tussen alle mensen die met je kind bezig zijn: van oma en opa tot de crèche. Op de eerste pagina kan je zo een ‘Plasteam’ samenstellen. “Nu wijst iedereen een beetje naar elkaar om de zindelijkheidstraining op zich te nemen”, zegt Leen Dubois, woordvoerster van Kind en Gezin. “Pas als iedereen dezelfde aanpak hanteert, krijg je het beste resultaat. Met het boekje kan je iedereen op de hoogte houden van de vorderingen en samen aan de zindelijkheid werken.”

© Kind en Gezin

Het Plaspoort maakt deel uit van een grotere campagne van Kind en Gezin. “Tot nu gaven we enkel advies over zindelijkheid tijdens de individuele gesprekken met ouders”, zegt Dubois. “In die contacten hebben we gemerkt dat er extra ondersteuning nodig is.”

Opvallend: in de communicatie is nu consequent sprake van 18 maanden als beginleeftijd om het potje spelenderwijs aan te bieden. Vroeger viel telkens de leeftijd van 2 jaar. “We geven dat advies al langer in persoonlijke gesprekken met ouders, maar we vinden het nodig om het expliciet te benoemen dat het oké is om je kind dan al aan het potje te laten wennen. Het eigenlijke plassen zal voor de meesten wel maar lukken vanaf 2 jaar. Wel belangrijk: ieder kind heeft een eigen tempo, dus forceer niets.”

Misverstanden

Zindelijkheidsexperte en professor Alexandra Vermandel (UAntwerpen/UZA) juicht het Plaspoort toe. Ze zat in een wetenschappelijk panel dat mee de basis legde voor de campagne. “Veel ouders denken dat ze niet te vroeg mogen beginnen, maar er is geen enkel onderzoek aantoont dat het negatieve gevolgen heeft zolang je het potje spelenderwijs en kindvriendelijk aanbiedt”, zegt ze. “Ouders beseffen onvoldoende dat een te late zindelijkheid een negatief gevolg heeft in de klas - de kleuterjuf die minder tijd heeft voor pedagogische taken - en mogelijk ook op de gezondheid van hun kind. Er zijn studies die wijzen op constipatieproblemen op latere leeftijd wanneer je kind pas laat zindelijk is.”

Iedereen kan het Plaspoort gratis bestellen bij Kind en Gezin of ernaar vragen in de Kinderopvang.

© Kind en Gezin

Vier stappen richting zindelijkheid

Stap 1: Praten over pipi en kaka

Vertel vanaf de geboorte aan je baby wat er gebeurt tijdens het verversen. Helpt je kind beseffen dat kaka en pipi doen bij het dagelijkse leven hoort.

Stap 2: Voorbereiden en wennen aan het potje

Rond de leeftijd van 18 maanden mag je al het potje aanbieden, zonder druk. Laat je kind met het potje spelen en meegaan naar het toilet, zodat het ziet hoe je het gebruikt. Je kan ook boekjes voorlezen over zindelijk worden of samen filmpjes kijken. Nodig je kind regelmatig uit om eens op het potje te zitten, bijvoorbeeld voor het in bad gaat.

Stap 3: Het potje regelmatig gebruiken

Vanaf ongeveer 2 jaar, alhoewel sommige kinderen daar al vroeger klaar voor zijn. Bied het potje dagelijks aan op terugkerende momenten: bij het opstaan, na het eten, voor het slapen, als je kind er zelf om vraagt of wanneer je merkt dat je kind moet gaan. 2 à 5 minuten op het potje is voldoende. Laat 1,5 à 2 uur tussen om het potje opnieuw aan te bieden. Een boekje erbij of iets vertellen kan zorgen voor een ontspannen sfeer. Reageert je kind angstig of verzet het zich heftig? Wacht dan af en start opnieuw.

Stap 4: Luier uit

Zodra de luiers overdag regelmatig voor lange tijd droog blijven. Overleg met het ‘Plasteam’ op welk moment het haalbaar is om samen je kind goed op te volgen. Dump de luier en doe je kind een onderbroekje aan. Laat je kind voldoende drinken, bied op vaste momenten het potje aan en laat de luier ook uit na een ongelukje. Bij een grote gebeurtenis - zoals een verhuis - is een terugval mogelijk. Geen paniek: geef je kind even de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

Aangeboden door onze partners

Lees ook