Industrie is imago van klimaatboosdoener beu: “Tijd dat uitstoot van woningen aangepakt wordt”

Illustratie. Foto: Shutterstock

Werkgeversorganisatie Voka heeft naar haar gevoel de voorbije weken iets te vaak gehoord dat de industrie de grote schuldige is voor de klimaatopwarming. “De grootste energiebesparingen zijn gerealiseerd binnen de industrie. Het is tijd dat de CO2-uitstoot van woningen en gebouwen wordt aangepakt.”

Als we de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 willen behalen, dan zal iedereen een versnelling hoger moeten schakelen. En niet alleen de ondernemingen. De werkgeversorganisatie Voka wijst op de belabberde renovatiegraad van de Vlaamse gebouwen. “Op jaarbasis wordt amper 0,5 tot 0,7 procent van de gebouwen gerenoveerd”, zegt -adviseur Klaas Nijs. “Om de klimaatdoelstellingen te halen moet dat opgetrokken worden naar minstens 2,5 procent.” De verwarming van onze woningen veroorzaakt vandaag weliswaar al minder uitstoot dan twintig jaar geleden, maar dat is hoofdzakelijk te danken aan de nieuwe woningen. Met 60 procent van de Vlaamse woningen die dateren van voor 1970, vallen daar nog grote winsten te boeken.

Voka wijst erop dat 85 procent van de CO2-verminderingen sinds 2005 gerealiseerd is door de energiesector en de ondernemingen. “Zonder ons zou ons land nog geen enkele klimaatdoelstelling gehaald hebben”, zegt voorzitter en CEO van BASF Wouter De Geest. De boodschap: de industrie zal blijven investeren, maar bij ons is het laaghangend fruit al geplukt. Elke euro die je vandaag in renovatie van gebouwen investeert, levert volgens Voka een veel grotere CO2-vermindering op dan een euro die je investeert in de industrie.

De werkgeversfederatie zegt te beseffen dat de hoge kostprijs van renovaties veel mensen ervan weerhoudt hun woning te renoveren. De prijs schommelt doorgaans tussen 40.000 en de 60.000 euro. “We moeten ook niet verhelen dat er voor de burger een kostenplaatje vast hangt aan de klimaatinspanningen”, zegt Nijs. “Maar er zijn grote terugverdieneffecten, doordat je minder energie verbruikt en doordat de verkoopwaarde van je huis sterk stijgt.”

Nederland staat verder

Om de kostprijs te verlagen verwacht Voka veel van innovaties en schaalvergroting in de bouwsector. In Nederland staan ze daar al veel verder mee. “Individuele renovaties zijn arbeidsintensief. Bij collectieve renovaties worden oude gevels en daken gescand met een drone en komt er een prefabmodule in de plaats.” Dat de Nederlandse huizenstijl zich daar beter toe leent dan de Vlaamse, is volgens Nijs grotendeels achterhaald. “Ook een project in Noord-Frankrijk, waar de huizenstijl nauw aanleunde bij die van ons, is al succesvol gebleken.”

Nog een bedenking bij al die (ver)bouwwoede: een stijging van de renovatiegraad van 0,52 procent naar 2 procent zou weliswaar goed zijn voor 17.550 extra banen voor laaggeschoolden alleen al, de bouwsector kampt nu al met grote personeelstekorten: de helft van de top 10 van knelpuntberoepen situeert zich in de bouw. Voka vraagt daarom dat technische, beroeps- en ingenieursopleidingen beter worden aangeprezen.

Door Hannes Cattebeke
AANGERADEN