Regering zet ABVV onder druk: “Zonder loonakkoord komt 700 miljoen euro extra voor de zwaksten er niet”

De sociale partners kwamen samen in ambtswoning van de premier in de Lambermont. Foto: Photo News

Bemiddelen over de loonstijging had geen zin, dus dat zal de regering zelf wel overnemen. Maar over al de rest verwacht ze dat de sociale partners het eens geraken. Met een niet mis te verstane waarschuwing aan het adres van de socialistische vakbond ABVV, de enige aan tafel die niet mee wilde. “Lukt het niet om het eens te worden over al de rest, dan komt de 700 miljoen euro voor het optrekken vor de zwaksten van de samenleving er ook niet.”

De regering voert de druk op de socialistische vakbond ABVV stevig op. Die wilde als enige van de Groep van Tien niet weten van het ontwerpakkoord dat er na een onderhandelingsmarathon van twintig uur uit de bus kwam. De voorgestelde loonstijging van 1,1 procent bovenop de index is in tijden van economische groei veel te weinig, oordeelde de achterban.

Veel bemiddelen was er voor premier Charles Michel (MR) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) niet aan. Dus neemt de regering de loonstijging zelf in handen. Met als waarschuwing dat de sociale partners - lees: het ABVV - al de andere zaken die in het akkoord zitten zelf moeten goedkeuren. “Het akkoord is één en ondeelbaar”, klinkt het bij premier Charles Michel (MR). “Komen ze niet overeen, dan verdwijnt ook de welvaartsenveloppe, de 700 miljoen euro voor de laagste inkomens en uitkeringen.” Al zou de regering bij een foute afloop om miserie te vermijden toch de loonstijging kunnen doorduwen.

Want wat voor de rest op tafel ligt, is te nemen of te laten. De andere leden van de groep van 10 laten heel duidelijk verstaan dat er niet verder onderhandeld wordt. “Als je daarmee begint, heeft niemand nog baat bij een akkoord goedkeuren”, zegt Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. “Dan kun je voor elk stuk waarmee je niet akkoord bent de boel opblazen. Voor het einde van de week moeten we hier uit zijn. We hebben geen tijd te verliezen.”

Bovendien betekent die manier van werken ook dat de sociale partners zelf hun akkoord kunnen omzetten in bindende afspraken. Daarmee vermijden zij en de regering dat alles nog eens via het parlement moet passeren. De kans dat alles daar ongeschonden doorkomt is quasi nihil. N-VA en regeringspartij Open VLD hebben ernstige bedenkingen over een paar onderdelen. Bijvoorbeeld over het SWT-stelsel en de eindeloopbaan. In het akkoord stellen de sociale partners de afbouw daarvan een jaar uit. “We moeten met zijn allen langer werken, dit is dan ook een volstrekt verkeerd signaal”, klinkt het bij de vlaams-nationalisten en de liberalen.

Dus zijn alle ogen gericht op het ABVV en vooral de Franstalige vleugel FGTB, die al de hele legislatuur storm lopen tegen de “sociale afbraakregering” van Michel. Als zij niet bereid zijn om water bij de wijn te doen, dan gaat alles in rook op. De vakbond gaat nu te rade bij haar achterban. “We kunnen nog niets zeggen”, klinkt het daar.

Door Arnout Gyssels
VOOR ABONNEES