Partijen verantwoorden hun stem tegen aanpassing grondwet: “Die klimaatwet is een lege doos”

In de plenaire was er donderdagnacht wel een meerderheid, maar geen tweederdemeerderheid voor de grondwetswijziging. Foto: Photo News

De plenaire Kamer heeft donderdagnacht zoals verwacht een wijziging van de grondwet om een klimaatwet mogelijk te maken afgekeurd. N-VA, CD&V en Open VLD stemden tegen, waardoor het voorstel wel een meerderheid, maar geen tweederdemeerderheid behaalde. Een gemiste kans, vinden zowel klimaatactivisten als de indieners van het voorstel. Volgens de tegenstanders was het vooral “een lege doos”. “Louter een politiek spelletje, geen concrete actie.”

Lange debatten, een stemming om 2.10 uur ’s nachts en uiteindelijk een voorspelbaar resultaat: er komt geen aanpassing aan het artikel 7bis van de Grondwet. 76 parlementsleden stemden voor, 66 tegen. Anuna De Wever van Youth for climate volgde het debat en is ontgoocheld. “Ik vrees dat deze politici een hele generatie gedesillusioneerde jongeren zullen achterlaten”, zei ze aan VRT.

LEES OOK. Aanpassing grondwet voor klimaatwet niet goedgekeurd

CD&V zegt vrijdagochtend, net zoals N-VA en Open VLD, te passen voor symboolpolitiek en pleit voor een nieuw samen­werkingsakkoord tussen de verschillende overheden.

N-VA: “De jongeren zouden met een kluitje in het riet gestuurd zijn”

Peter De Roover, fractieleider voor N-VA, is tevreden met het resultaat van de stemming. “We hadden ons standpunt en dat is door de debatten niet gewijzigd. Dit is de enige correcte uitslag”, zegt hij. “De indieners van het voorstel voeren een oorlog van het opgeheven morele vingertje. Ze willen de indruk wekken dat wie het niet op hun manier wil, tegen klimaatmaatregelen is. Maar die tactiek heeft niet kunnen baten.” De Roover heeft het over “ietsisme”. “De indruk willen wekken dat men echt wel iéts aan het doen is. Terwijl het eigenlijk over niks ging. Ik denk dat er veel energie verloren gegaan is aan symboliek.”

Partijen verantwoorden hun stem tegen aanpassing grondwet: “Die klimaatwet is een lege doos”
Peter De Roover (N-VA) begroet de premier voor de stemming in de Kamer. Foto: Photo News

De klimaatwet zelf is een “lege doos”, zegt De Roover. “De CO2-uitstoot in België, of in de rest van de wereld, zal niet plots verhogen of verminderen door de stemming. Dit ging niet over de klimaatopwarming. Het was een louter politiek spelletje.” Dat de jongeren teleurgesteld zijn, kan hij begrijpen. “Maar ik denk dat ze met een kluitje in het riet gestuurd zouden zijn.”

CD&V: “Zelfde ambitie, andere methode”

“Onze ambities zijn dezelfde als die van de indieners, maar onze methodes zijn anders. We zijn jammer genoeg niet dichter bij mekaar geraakt.” Zo reageert CD&V- fractieleider Servais Verherstraeten na een korte nacht op de stemming. “Mocht het voorstel goedgekeurd zijn, dan zouden we hoe dan ook bij een samenwerkingsakkoord terechtkomen. Als je de CO2-uitstoot wil terugschroeven, dan kun je niet anders dan afspraken maken met de gewesten. Onze suggestie is om daar onmiddellijk bij te beginnen”, zegt hij. “We hopen na deze quasi institutionele discussie nu te kunnen overgaan naar concrete maatregelen. De verdeling van de inspanningen over de gewesten wordt geen evidente klus.”

Partijen verantwoorden hun stem tegen aanpassing grondwet: “Die klimaatwet is een lege doos”
Servais Verherstraeten (CD&V): “Ik hoop dat we met de jongeren kunnen verdergaan.” Foto: BELGA

Wat dan het signaal is naar de jongeren toe, om niet te kiezen voor een bindend akkoord? “Ik juich toe wat ze gedaan hebben, dat ze zich maatschappelijk engageren, maar ze hebben de keuze gemaakt om voor iets abstract te gaan. Ik ga liever voor concrete oplossingen. Ik hoop wel dat we met hen samen kunnen verdergaan en samen kunnen nadenken.”

Groen: “Dit resultaat motiveert ons. Onze energie is hernieuwbaar.”

“Het debat was leerrijk. CD&V, Open VLD en N-VA hebben duidelijk schrik van bindende klimaatdoelstellingen. Dat zegt fractievoorzitter Kristof Calvo (Groen). Hij is teleurgesteld na de stemming, zegt hij. “Maar tegelijk ook heel hoopvol. Een gewone meerderheid hebben we wél gehaald. Het is jammer dat we de Vlaamse liberalen en christendemocraten niet mee hebben. Tegelijk is het onze overtuiging dat de klimaatwet er wel zal komen. Het draagvlak buiten het parlement is gigantisch. Van vakbewegingen tot grote bedrijven, van nul tot 99 jaar.”

Partijen verantwoorden hun stem tegen aanpassing grondwet: “Die klimaatwet is een lege doos”
In de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet verdedigde Kristof Calvo (Groen) eerder deze week het voorstel Foto: BELGA

Groen berust niet in de uitslag van de stemming zegt Calvo. “Integendeel, dit resultaat motiveert ons. Onze energie is hernieuwbaar. De strijd gaat verder. Het artikel 7bis is nu open voor herziening en we hopen dat het open blijft. Dan kan de kiezer in mei beslissen.” Wat met de kritiek dat de klimaatwet weinig concreet is? “We hebben altijd gezegd dat het geen toveroplossing is. Er zijn meer concrete maatregelen nodig. Maar er is ook meer samenwerking nodig en een bindend karakter. De klimaatwet is geen doel op zich, maar een middel dat daarvoor kan zorgen. België blinkt uit in het aantal klimaatministers, maar niet in klimaatbeleid.”

Open VLD: “Laten we een haalbare en betaalbare klimaatwet uitwerken”

De stemming heeft aangetoond dat Open VLD, CD&V en N-VA over het klimaat op één lijn zitten, zegt Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD). “Wij geloven in een sterk samenwerkingsfederalisme. We nodigen alle partijen uit om een wet uit te denken die rekening houdt met ieders bevoegdheid, die concrete maatregelen bevat die bovendien haalbaar en betaalbaar zijn.”

Partijen verantwoorden hun stem tegen aanpassing grondwet: “Die klimaatwet is een lege doos”
Luk Van Biesen in de Commissie voor de Hervorming van de Grondwet deze week Foto: Photo News

Het voorstel zou te veel macht leggen bij rechters en bij het federale niveau, zegt Van Biesen. “Het was ook geen doeltreffend middel. De klimaatjongeren moeten niet ontgoocheld zijn in onze houding. Wél in degenen die hen hebben wijsgemaakt dat één zinnetje in de grondwet het verschil zou maken.”

bekijk ook

Klimaatactivisten mogen heel de nacht blijven betogen en overnachten op kruispunt aan de Wetstraat

Klimaatbetogers bezetten Wetstraat

30.000 klimaatbetogers op de been in Brussel, 2.080 acties in 125 landen op alle continenten

Door Kim Clemens
AANGERADEN