Vanackere: vrijgave Libische interesten was “verstandig”

© Photo News

In de Kamer verdedigde ex-minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) de Belgische vrijgave van 2 miljard euro aan interesten op Libische fondsen. ‘Eigenlijk verandert de VN een beetje van gedacht.’

Matthias Verbergt

Vandaag ondervraagt de Kamercommissie Financiën de ministers die sinds 2011 verantwoordelijk waren voor het departement Financiën, over de vrijgave van de interesten op 14 miljard aan Libische fondsen die in ons land werden bevroren na de val van dictator Moammar Kadhafi.

Tussen 2012 en 2017 gaf ons land 2 miljard aan opbrengsten op die sommen vrij. De Verenigde Naties oordeelden in december dat ons land daarmee de sancties tegen het land heeft geschonden.

‘Aannemelijk en verstandig’

Steven Vanackere, minister van Financiën van december 2011 tot maart 2013, beet de spits af. Hij verwees naar de context waarin de beslissing tot stand kwam. Op 16 september 2011 versoepelden de VN de sancties tegen Libië omdat Kadhafi ten val was gebracht.

‘De internationale gemeenschap wilde dat Libië zo snel mogelijk kon starten met de heropbouw’, zei Vanackere. ‘De bedoeling was om zo snel mogelijk middelen vrij te geven. Men kon de toekomst toen niet voorspellen.’

Een Europese vergadering interpreteerde de versoepelde VN-sancties inderdaad zo dat interesten en andere opbrengsten mochten vrijgegeven worden, waarna België die interpretatie toepaste. ‘Die beslissing was toen aannemelijk en verstandig’, aldus Vanackere. Van de vergadering is geen geschreven neerslag bekend.

‘Ook andere landen hebben interesten vrijgegeven’

In de jaren daarna, toen de betalingen doorgingen, verzandde Libië in een jarenlange burgeroorlog die tot op vandaag leid tot een land in chaos. ‘Achteraf voorspellingen maken is een kwalijke praktijk’, zei Vanackere.

Vanackere vindt dat de VN pas laat haar tegengestelde interpretatie kenbaar maakte. ‘Eigenlijk verandert de VN een beetje van gedacht’, klonk het. Ook zei Vanackere dat hij ‘ervan overtuigd’ is dat ook andere Europese landen interesten vrijgaven, al zijn daar (nog) geen bewijzen van.

‘Weet niet waar het geld terechtkwam’

Vanackere zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de uitbetalingen van interesten. Het was de Schatkist die daar autonoom toe besliste, op basis van de Europese interpretatie, aldus Vanackere. Ook zei de minister niet te weten waar het geld terechtkwam. ‘Dat mag niet beschouwd worden als een schandaal’, klonk het.

Later passeren ook nog Johan Van Overtveldt (N-VA), Didier Reynders (MR), Koen Geens (CD&V) en Alexander De Croo (Open VLD) de revue.

Aangeboden door onze partners