Freya Van den Bossche (SP.A) klaagt wachtlijsten voor thuisbegeleiding autisme aan: “Zes jaar wachten is abnormaal”

© BELGA

De thuisbegeleidingsdiensten voor mensen met autisme kampen in Vlaanderen met aanzienlijke wachtlijsten. Dat leert SP.A uit een rondvraag die de partij zelf organiseerde bij de verschillende diensten. Bijvoorbeeld in Antwerpen stonden vorig jaar 34 mensen met autisme die zich in 2013 hadden aangemeld nog op een wachtlijst. “Zes jaar wachten op ondersteuning waar je recht op hebt, is abnormaal en bevestigt de zorgcrisis waar we in Vlaanderen mee kampen”, klaagt Freya Van den Bossche aan.

Naar aanleiding van Wereld Autisme Dag polste de oppositiepartij bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) naar het aantal gezinnen dat een beroep wil doen op thuisbegeleiding. Daarbij gebeurt de begeleiding van het kind, de adolescent of de volwassene in een vertrouwde omgeving. Ze focust op de ondersteuning van ouders in de dagelijkse opvoeding van en de omgang met hun kind.

Probleem is dat het schort bij de registratie, klaagt Vlaams parlementslid Van den Bossche aan. “Meten is weten, en dat is wat men op vandaag bewust niet doet. De minister registreert enkel wie in begeleiding is, niet de gezinnen die wachten op hulp.”

“Cijfers zijn nog onderschatting”

Daarom legde SP.A haar oor zelf te luister bij de verschillende diensten. Daaruit blijkt dat er aanzienlijke wachtlijsten zijn: van 349 wachtenden in Oost-Vlaanderen tot 785 in West-Vlaanderen.

Volgens de partij is daarbij nog sprake van een onderschatting. Zo is er in verschillende provincies een aanmeldingsstop of een beperkte instroom, “om ouders niet met valse verwachtingen op een wachtlijst te moeten zetten”, weet Van den Bossche. “Bovendien zijn er een pak gezinnen die zich niet meer aanmelden omdat ze weten dat er toch geen perspectief is op hulp”. Met andere woorden: de cijfers van het aantal wachtenden tonen volgens Van den Bossche een onderschatting van de werkelijke vraag.

De SP.A’ster steunt initiatieven zoals de overbruggingshulp, de chathulp en het actieplan autisme van de minister, “maar daarmee zijn de wachtlijsten niet weggewerkt”. Ze roept Vandeurzen daarom op het aantal wachtenden in kaart te brengen, om zo tot concrete oplossingen te komen.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten