Mantelzorgverlof op komst

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft woensdag een akkoord bereikt over de invoering van een mantelzorgverlof. Mantelzorgers bieden lange tijd hulp aan chronisch zieken of mensen met een beperking of zorgbehoevenden uit hun omgeving.

“Deze mantelzorgers zetten een pauze op hun professionele en persoonlijke ambities om te kunnen zorgen voor iemand die hen nauw aan het hart ligt. Hun hulp is van onschatbare waarde. Ze moeten dan ook kunnen rekenen op de sociale sociale zekerheid”, zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).

“Met een thematisch verlof van een maand zal de mantelzorger beter in staat zijn om op de zwaarste momenten de nodige ademruimte voor zichzelf en de hulpbehoevende te creëren. We mogen niet vergeten dat heel wat mantelzorgers vaak ook een job hebben”, zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri. De uitkering tijdens dit verlof is dezelfde als deze voorzien voor het thematisch verlof “medische bijstand” (1.035 euro voor een alleenstaande en 750 euro voor een samenwonende).

Het verlof zal voltijds één maand opgenomen kunnen worden (of halftijds twee maanden). Het is de bedoeling om dit stelselmatig op te trekken tot zes maanden (elk jaar zou er een maand bijkomen).

Mantelzorgers die zelf een ziekte-uitkering hebben, zullen hun uitkering niet meer kunnen verliezen. “Het werd mantelzorgers steeds moeilijker gemaakt om die zorgtaken op te nemen. Maar met het mantelzorgverlof, en het behoud van de eigen sociale rechten, zorgen we ervoor dat mantelzorgers eindelijk de erkenning krijgen waar ze recht op hebben”, zegt Groen-Kamerlid Anne Dedry.

Lees ook

Nu in het nieuws