Imam met banden met Saudi-Arabië preekt in Grote Moskee van Brussel: “Laat ons de Moslimexecutieve wat krediet geven”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Brussel -

Op het eerste vrijdaggebed sinds de Moslimexecutieve de Grote Moskee in Brussel leidt, preekte een erkende imam die afgestudeerd is aan de islamitische universiteit van Medina, enkel Arabisch spreekt en betaald wordt door het Saudische ministerie van Islamitische Zaken. Dat beweert althans de Belgische imam Nordine Taouil. Hij richtte onlangs nog een organisatie op die een Belgische islam wil promoten.

Het probleem ligt volgens Taouil bij de leiding van de Moslimexecutieve, die beslissingen neemt die niet gedragen worden door de moslimgemeenschap. “Marokkaanse en Turkse organisaties sluiten daar onder tafel akkoorden”, aldus Taouil.

Het Cultureel Islamitisch Centrum van België (CICB), de organisatie van onder meer Taouil en de Gentse imam Brahim Laytouss, vraagt al langer een gesprek met het kabinet van de bevoegde minister Koen Geens (CD&V). “We willen hem vragen stellen over het democratische karakter van de Moslimexecutieve, maar er is nog niet ingegaan op onze vraag tot overleg.”

Het CICB zegt “externe bemoeienissen en financiering” expliciet af te wijzen. “We willen verandering, en zijn neutraal en pluralistisch”, klonk het bij de oprichting eerder dit jaar. Bij die oprichting werd nog gezegd dat het CICB kandidaat is om de Grote Moskee uit te baten, maar dat is volgens Taouil niet langer het geval.

De Antwerpse imam brengt de aanbevelingen van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart in herinnering. Die kwam tot de conclusie dat de salafo-wahabistische stroming die in de Grote Moskee wordt beleden, kan aanzetten tot radicalisering. De commissie deed de aanbeveling om de concessie stop te zetten, wat de regering in maart vorig jaar dan ook besliste.

In afwachting van de volledige implementatie van de commissie werd de Moslimexecutieve tijdelijk belast met het beheer van het gebouw. Een van de aanbevelingen was betrokkenheid van de lokale gemeenschap van gelovigen. “Er zal een overkoepelende vzw komen voor de uitbating van de moskee, van haar Koranschool, en in de toekomst van een opleidingsinstituut voor imams”, laat het kabinet-Geens in een reactie weten. “Het is nu de verantwoordelijkheid van de Belgische moslimgemeenschap om eindelijk een succesverhaal te maken van de Grote Moskee.”

Koning Boudewijn had in 1969 de grond waarop de moskee staat voor 99 jaar in bruikleen gegeven aan Saudi-Arabië, via het ICCB.

Imam met banden met Saudi-Arabië preekt in Grote Moskee van Brussel: “Laat ons de Moslimexecutieve wat krediet geven”
Foto: BELGA

Geens: “Laat ons Moslimexecutieve toch beetje krediet geven”

“We hebben vooruitgang geboekt - veel trager dan ik zou willen - maar de Saudi’s zijn nu buiten, de Moslimexecutieve heeft het nu tijdelijk overgenomen. Laat ons hen een beetje krediet geven”, zei Koen Geens in ‘De ochtend’ op Radio 1. “We gaan echt vooruit, maar hier is een beginnersfout gebeurd - waarvoor excuus.”

De minister waarschuwt ervoor dat er binnen de moslimgemeenschap een “gezonde competitie” bezig is over wie de Grote Moskee definitief zal moeten uitbaten. “Laat ons hun onderlinge twisten niet noodzakelijk aan de grote klok hangen. Dat haalt niet altijd veel uit.”

“Ik zeg niet dat de Moslimexecutieve een perfect democratische structuur is, maar die werkt wel met vertegenwoordigers van alle gemeenschappen. De mensen die dat moeten leiden, zijn ook geen imams, maar wereldlijke mensen. Zij zien af, om het in het Vlaams te zeggen. Vergelijk het met een organisatie die alle christelijke stromingen zou moeten vatten. We moeten die mensen alle tijd en respect gunnen.”

Geens heeft naar eigen zeggen “vat” op wat in de Grote Moskee gebeurt en houdt alles zeer nauwlettend in het oog. “Het bewijs daarvan is dat ik vrijdag precies wist wat er gebeurd was.” De Moslimexecutieve heeft vier imams onder de arm genomen voor het vrijdaggebed, maar het zal volgens Geens de eerste en de laatste keer geweest zijn dat er niet in het Frans of het Nederlands werd gepredikt.