Hoge concentraties fijn stof in heel het land: “Doe geen ongewone lichamelijke inspanningen”

Bron © BELGA, eigen berichtgeving

Foto: katrijn van giel

In alle drie de gewesten van het land zijn de voorbije 24 uur hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij maandag.

De gemiddelde PM10-concentratie (fijn stof met een diameter kleiner dan 10 micrometer) is momenteel in Vlaanderen en Brussel hoger dan 50 µg/m³, de drempel die gehanteerd wordt om de bevolking te informeren. De 24 uursgemiddelde PM10-concentraties om 9 uur bedroegen 76 µg/m³ in Vlaanderen en 71µg/m³ in Brussel. In Wallonië worden met 42 µg/m³ (48µg/m³ ten noorden van de Samber- en Maasvallei) lagere concentraties gemeten.

De meteorologische omstandigheden blijven ook dinsdag gunstig voor de vorming van secundair fijn stof. De verwachting is dat de PM10-concentraties nog geruime tijd hoger zullen blijven dan 50 µg/m³ als 24 uursgemiddelde.

Lentesmog

“Lentesmog”, noemt de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (IRCEL) het fenomeen. Omdat het typisch is voor de periode van het jaar, zegt directeur Frans Fierens. “Het is secundair fijn stof, dat in de atmosfeer ontstaat door de reactie van stikstofoxiden afkomstig van het verkeer met ammoniak van boeren die nu volop hun velden bemesten. Het komt elk jaar terug in maart en april. Als het weer zoals nu overdag vrij zonnig, warm en windstil is, en ’s nachts eerder koud, is dat gunstig voor de ontwikkeling van lentesmog.”

Volgens Fierens is lentesmog - en dus secundair fijn stof - minder schadelijk dan primair fijn stof dat rechtstreeks van dieselwagens en houtkachels komt. “Maar daarom is het nog niet onschadelijk.”

Lichamelijke inspanningen

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (bijvoorbeeld jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten...) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen. Omwille van de kleine afmeting van de fijnstofdeeltjes kunnen ze gemakkelijk overal binnendringen en zijn de concentraties ervan binnenshuis niet significant lager dan in de buitenlucht.

AANGERADEN