Er verdwijnt meer bos dan dat er bij komt: elke dag wordt een voetbalveld bos gekapt (en er komt maar een half weer bij)

© Hollandse Hoogte / Caspar Huurdeman

Vlaanderen moet meer bossen krijgen. Dat is al meer dan twintig jaar het streven van de opeenvolgende Vlaamse regeringen. Het resultaat is bedroevend: ook de voorbije vijf jaar verdween weer meer bos dan er bijkomt. Gemiddeld gaat elke dag een voetbalveld bos tegen de grond, maar de bomen die aangeplant worden ter compensatie komen nauwelijks over de middenstip.

Arnout Gyssels

Hoofdpunten