Waarom de politie sommige hardrijders niet eens meer flitst: “Limiet kan ’s nachts zelfs anders liggen dan overdag”

In zes politiezones in de provincie Luxemburg worden chauffeurs pas geflitst als ze 17 km/u boven de maximum toegelaten snelheid rijden. Dat betekent vanaf 47 km/u in een zone 30 of 67 km/u in de dorpskern. Ook in Vlaanderen wordt er al eens ‘gespeeld’ met de tolerantiegrens, zo blijkt.

Zowel bij de federale politie als bij lokale politiezones, maar ook bij de parketten, communiceren ze er liever niet over. “Om snelheidsduivels geen cadeau te doen. Als ze zouden weten dat wij bijvoorbeeld maar vanaf tien of vijftien kilometer boven de maximum toegelaten snelheid flitsen in bepaalde arrondissementen, kunnen sommigen daar van profiteren. En dat kan toch niet de bedoeling zijn”, klinkt het.

Eerst en vooral: wat er op de snelheidsmeter in de wagen staat is niet altijd correct. Je teller zal de snelheid eerder een beetje overschatten. De snelheidsmeters die de politie gebruikt zijn daarentegen beter en nauwkeuriger geworden dan vroeger. Maar omdat er nog altijd veel oudere flitstoestellen worden gebruikt waar wel enige afwijking niet uitgesloten is, wordt altijd een technische correctie toegestaan. Op het proces-verbaal staat daarom altijd de vastgestelde snelheid en de snelheid na correctie.

De omzendbrief COL 11/2006 van het college van procureurs-generaal is duidelijk als het over die technische correctie gaat: Een vermindering van de gemeten snelheid met 6 km/u voor snelheden lager dan of gelijk aan 100 km/u. En een vermindering van de gemeten snelheid met 6 procent voor snelheden hoger dan 100 km/u. Dat betekent dat u op de snelweg kan geflitst worden vanaf 127 km per uur. En in een woonzone vanaf 57 km/u.

Onderbemande parketten

Dat is dus waar de politie, zowel lokaal als federaal, en elk parket zich zou moeten aan houden. “Zou moeten aan houden, inderdaad. Want in de praktijk gebeurt dat niet altijd. De belangrijkste reden: onderbemande diensten die de stroom aan processen-verbaal niet kunnen verwerken”, zegt verkeersjurist Dave Danckaerts van Overtreding.be.

Analoog toestel

Dat er niet alleen in Wallonië maar ook bij ons soms ‘ruime marges’ worden genomen, bevestigen ze ons in verschillende politiezones alleen anoniem.

“Ik weet bijvoorbeeld dat in bepaalde zones 30 en tunnels in Antwerpen lang pas vanaf 38 kilometer per uur werd geflitst”, zegt verkeersjurist Dave Danckaerts.

LEES OOK. Geflitst? Dan krijgt u in de toekomst automatisch foto als bewijs

“Kijk, soms moet je ook een beetje je gezond verstand gebruiken. Stel dat we op een bepaalde plaats controleren waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur bedraagt. Met een analoog toestel waar nog een filmrolletje in zit, zal het rolletje snel vol staan als je vanaf 57 kilometer per uur flitst. Vaak kan je de grens beter, in overleg met het parket, iets hoger leggen om alleen de echt gevaarlijke chauffeurs te klissen. Ook ’s nachts kan de limiet anders liggen overdag”, zegt Nico Paelinck, korpschef van de zone Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie.

Door Thierry Goeman
AANGERADEN