N-VA wil sociale zekerheid aanpakken om migratie in te perken

Foto: BELGA

Om de migratiestroom een halt toe te roepen, moet gesleuteld worden aan de sociale zekerheid. Dat schrijft Theo Francken (N-VA) in zijn nieuwste boek “Migratie in 24 vragen en antwoorden”. Nu kunnen mensen die via gezinshereniging naar ons land komen onmiddellijk aanspraak maken op een vorm van leefloon. “Een aanzuigeffect”, zegt Francken. Dat je enkel kan aanpakken als je de regels voor iedereen verandert.

Wie erkend wordt als vluchteling heeft niet recht op méér dan de doorsnee Belg. Neen, op exact evenveel. En op zich is dat geen slechte zaak, schrijft voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in zijn nieuwe boek. Zolang die mensen hun leefloon en de assistentie van het OCMW gebruiken als hefboom om snel aan een job te geraken. Alleen blijven te veel vluchtelingen hangen in het vangnet en geven ze zo anderen een slechte naam.

Een veel groter probleem zijn de migranten die in het kader van gezinshereniging naar ons land komen en onmiddellijk kunnen aankloppen bij het OCMW. “Dat gaat ver en daar kun je je legitieme vragen bij stellen”, schrijven Francken en zijn co-auteur en eerste opvolger voor de West-Vlaamse Kamerlijst Joren Vermeersch. “Moeten wij als maatschappij ook de welvaart verzekeren van migranten die hier vrijwillig komen wonen en perfect terug kunnen? Ook als zij niet werken, een goede gezondheid hebben en er vele duizenden openstaande vacatures zijn?”

Het aantal mensen dat in België een leefloon krijgt, is gestegen van 78.779 in 2006 naar 147.246 in 2018. “In de eerste plaats het gevolg van het aanzuigeffect van ons open uitkeringssysteem op migranten uit alle hoeken van de wereld”, volgens Francken en Vermeersch.

De toegang ontzeggen tot de sociale zekerheid voor enkel nieuwkomers is makkelijker gezegd dan gedaan. Europese richtlijnen en de Conventie van Genève staan in de weg.

“Er is slechts één mogelijkheid: grenzen stellen aan de sociale zekerheid voor iederéén”, klinkt het. Ook voor Belgen dus. “Er moet eerst worden bijgedragen, vooraleer er gebruik van kan worden gemaakt. Alleen zo kunnen we de sociale zekerheid betaalbaar houden en rechtvaardig organiseren.” Die strenge aanpak moet de overheid ten slotte duidelijk verkondigen in de landen van herkomst.

Op die manier wil de partij twee vliegen in één klap staan: de migratiestroom onder controle krijgen en de sociale zekerheid hervormen.

Het boek van Francken gaat bijna alleen over het eerste en moet een onderbouwd antwoord zijn op de vragen die telkens weer keren op zijn lezingen. “Op de simplismen van Vlaams Belang, voor wie elke migrant er één te veel is, en de wensdromen van links, die in migratie enkel een positief gegeven zien.”

Door Arnout Gyssels en Hannes Cattebeke
VOOR ABONNEES
Laad meer berichten...