Gezamenlijke oproep aan regering: “Verbied het om stookolieketels te plaatsen”

© shutterstock

“Wij zijn klaar voor de omslag naar een volledig duurzame verwarming van gebouwen. Aan de volgende regering om deze omslag mogelijk te maken.” Dat zegt een coalitie van energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten. Hun opmerkelijkste voorstel: “Zet de plaatsing van nieuwe stookolieketels stop.”

mtm

Vandaag verwarmt ongeveer 90 procent van de huishoudens met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14 procent van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. “Om onze klimaatdoelstellingen te halen, moeten tussen nu en 2050 jaarlijks zo’n 100.000 huishoudens kiezen voor een groene manier van verwarmen zoals met warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa”, aldus de coalitie. “Pijnpunt: de lasten op de duurzaamste vormen van verwarming zijn momenteel het hoogst.”

De coalitie lanceert een pleidooi voor 100 procent residentiële groene warmte dat drie voorstellen omvat:

  • Een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie,
  • Een plaatsingstop voor nieuwe stookolieketels tegen 2021 en tegen 2030 uitsluitend verkoop en plaatsing van duurzame alternatieven,
  • De invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025.

“Ondernemingen, de milieubeweging en onderzoeksinstellingen geven samen een krachtig signaal”, zegt Bram Claeys, directeur van de Organisatie Duurzame Energie. “Ze willen niet enkel zelf investeren, maar ze vragen ook dat de overheid sneller schakelt. Opvallend: ook Techlink, de federatie van installateurs, verschillende fabrikanten van verwarmingstoestellen en energieleverancier hebben zich aangesloten.”

“Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda”, zegt ook Benjamin Clarysse van de Bond Beter Leefmilieu. “Nu is het de beurt aan warmte. Met drie sleutelmaatregelen kan de volgende regering de omslag naar duurzame warmte op gang trekken.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten