Volgens Progressief Malle en sp.a Zoersel kan groot zonnepark in industriegebied evenveel energie opwekken als vier windturbines

© rr

Na de meerderheidspartijen van Malle en de CD&V van Zoersel, spreken nu ook de socialisten van beide gemeenten zich uit tegen de vier geplande windturbines op en rond de industriezone van Malle en Zoersel.

Kristin Matthyssen

Progressief Malle en sp.a Zoersel - die beide in de oppositie zetelen - geven de voorkeur aan een hernieuwbaar alternatief.

Els Opdenbergh (afdeling sp.a Zoersel ) en Walter Vermeylen (Pro Malle) zijn van oordeel dat het burgerinitiatief Windstil een punt heeft wanneer het stelt dat de vier geplande windturbines te dicht bij de woonkernen aanleunen en er te weinig aandacht wordt besteed aan de lage frequentiegeluiden. "Het industrieterrein van Malle lijkt ons niet direct een plek te zijn waar de baten van windturbines zullen opwegen tegen de nadelen ervan", klinkt het in een persmededeling. "Onze leefomgeving lijkt beter geschikt te zijn voor andere vormen van duurzame energieproductie. Een eerste inschatting van het potentieel aan zonne-energie in het industriepark van Malle met behulp van de zonnekaart van het VITO levert een theoretische opbrengst op van 27 miljoen kilowattuur per jaar. Dit cijfer ligt dus helemaal in de orde van grootte van de 22 miljoen kilowattuur per jaar die zouden worden opgewekt door de vier geplande windturbines."

Malle en Zoersel zijn aangesloten bij financieringsintercommunale IKA. Malle zou expliciet kunnen vragen dat IKA initiatief neemt voor een zonnepark op het industrieterrein van Malle, net zoals IKA ook participeert in zonnecentrale op de HSL-koker aan het Peerdsbos.

"Het project zoals het nu voorligt lijkt niet MER-plichtig te zijn. Volgens bijlage III van het MER-besluit van 10 december 2004 dient er echter wel een MER-screening te worden uitgevoerd. Indien de initiatiefnemers toch doorzetten met het project, dan dringt de sp.a erop aan dat er in deze screening voldoende aandacht wordt besteed aan de impact van LFG, en aan de technische alternatieven inzake opwekking van duurzame energie, waaronder zonne-energie en geothermie", klinkt het nog.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten