N-VA heeft plan klaar voor extra werkkracht in de zorg: “Minder administratie, meer verzorgen”

Foto: Dieter Telemans

Tegen 2022 zijn er 60.000 extra werkkrachten nodig in de zorg. En de sector heeft het nu al moeilijk om het huidige personeel aan boord te houden. N-VA lanceert daarom haar plan om “meer handen aan het bed” te krijgen. “Met minder administratie en slimmer inzetten van personeel komen we al een eind”, zeggen Lorin Parys en Yoleen Van Camp.

Gaat het over zorg, dan is de kans klein dat N-VA de eerste politieke partij is die bij je opkomt. De Vlaams-nationalisten maakten de voorbije jaren vooral hun punt op migratie, veiligheid en economische onderwerpen. “Maar in de luwte hebben we ook zwaar gewerkt aan zorg en welzijn”, zeggen Vlaams Parlementslid Lorin Parys en Kamerlid Yoleen Van Camp. “De uitdagingen daar zullen de komende jaren alleen maar toenemen. En iedereen heeft vroeg of laat zorg nodig.”

Eén van hun voornaamste bekommernissen is dat er te weinig personeel zal zijn om mensen goed te verzorgen. Nu al vindt de zorgsector geen volk om 8.000 openstaande vacatures in te vullen. Tegen 2022 heeft ze een slordige 60.000 extra mensen nodig.

Inkoop en magazijn

De partij breekt een lans voor een zorgpool. Nu zijn nogal wat verplegers en zorgkundigen verplicht om vier vijfden te werken, omdat er onvoldoende middelen zijn in de ziekenhuizen of de woon-zorgcentra. “Die kunnen via zo’n zorgpool terecht in een ziekenhuis in de buurt”, klinkt het.

Volgens de meest voorzichtige schattingen spendeert verplegend personeel 35 procent van zijn tijd met paperassen en vergaderen. Als je dat kunt terugdringen naar 15 procent, krijg je het equivalent van 20.000 voltijdse personeelsleden om zich met de patiënten bezig te houden. In dezelfde trant willen Parys en Van Camp ook dat ze zich niet meer moeten bezighouden met klusjes die niet in hun jobomschrijving staan. “Soms moeten ze zich zelfs bezighouden met de inkoop en het magazijn”, zeggen de N-VA’ers.

Tot slot willen ze ervoor zorgen dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten. “Als iedereen kan doen waarvoor ze opgeleid zijn, dan vaart de patiënt er wel bij en dan zit het personeel ook beter in zijn vel”, zeggen de parlementsleden. “Nu moet elke verpleger of zorgkundige zich buigen over meer dan tien patiënten. In Noorwegen zijn dat maar vijf patiënten per personeelslid.”

Rekensom kan tegenvallen

Lon Holtzer, de Vlaamse Zorgambassadeur, kan zich wel vinden in de grote lijnen van het plan, maar waarschuwt dat de rekensom op het einde van de rit wat kan tegenvallen. “Je moet ook opletten met snoeien in administratie. De correcte informatie doorspelen aan je collega’s is van cruciaal belang. Wat vooral moet gebeuren, is meer geld vrij maken voor de zorg. Met extra investeringen, kan er extra personeel worden aangeworven. En dat is een veel duurzamere oplossing.”

N-VA wil het budget alvast met 1,5 procent verhogen.

Door Arnout Gyssels