30 organisaties zetten politici onder druk: “Maak het land weer mobiel”

Foto: Photo News

Werk eindelijk aan een alternatief voor de auto en maak van de NMBS de ruggengraat van een deftig mobiliteitsbeleid. Die oproep aan de politiek lanceren vrijdag zo’n dertig organisaties zoals Greenpeace, de Gezinsbond, Unizo of Test-Aankoop. Onze gezondheid, het klimaat én de economie zullen er wel bij varen, is de boodschap.

In plaats van te krimpen, worden de files alleen maar langer. Dat is niet alleen slecht voor het klimaat en de luchtkwaliteit, het is ook nefast voor onze economie wanneer we met z’n allen stilstaan op de weg.

Het is de vaststelling van een rist organisaties die met de verkiezingen voor de deur de politiek een geweten willen schoppen. Greenpeace, Trein Tram Bus en Bond Beter Leefmilieu nemen het voortouw, maar wisten al meer dan dertig Vlaamse en Franstalige organisaties achter zich te scharen.

Burgers meedoen

Burgers en bedrijven die mee op de kar willen springen, kunnen dat vanaf vandaag ook doen. Om zo een groot draagvlak te creëren om de volgende regeringen te dwingen werk te maken van goed openbaar vervoer en een mobiliteitspact. Daarin moeten alle overheden samen eindelijk een visie op lange termijn uittekenen.

Het uiteindelijke beleid, zegt Joeri Thijs van Greenpeace, moet burgers met aantrekkelijke en betaalbare alternatieven verleiden om de auto meer te laten staan. Bedrijventerreinen moeten beter bereikbaar worden en vooral moet het aanbod aan openbaar vervoer een stuk groter en beter.

Zwitserland gidsland

Zwitserland dient daarbij als gidsland. Daar ligt niet alleen de frequentie van trein en bus hoger, beide zijn ook veel beter op elkaar afgestemd. “Er zullen wel extra investeringen nodig zijn, maar veel belangrijker is dat de middelen en infrastructuur verstandiger worden ingezet. Visie en politieke moed, dat hebben we nodig.”

Door fem
TOP 10 MEEST GELEZEN