Straks verbod op oplaten van ballonnen? Minister is alvast gewonnen voor idee

© AP

“Het moet haalbaar zijn om het moedwillig oplaten van ballonnen te verbieden. Het draagvlak is er”, zo zegt Vlaams minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel (CD&V) in antwoord op een schriftelijke vraag van Elke Wouters (N-VA). OVAM legt volgens de minister momenteel de laatste hand aan een modelpolitiereglement waarin de mogelijkheid voorzien is dat gemeenten zo’n verbod kunnen uitvaardigen.

jvh, lla

In haar vraagstelling verwees Elke Wouters naar onderzoek aan de universiteit van Tasmanië in Australië waaruit blijkt dat een zeevogel 32 keer meer kans maakt om te sterven door zachte plastics, zoals afkomstig van ballonnen, dan door harde plastics. “Een op de vijf dieren sterft zelfs wanneer het één enkel fragment binnenkrijgt. De onderzoekers waarschuwen dat ballonnen of fragmenten ervan de gevaarlijkste vormen van plastic zijn voor dieren”, aldus het Vlaams Parlementslid.

“Het modelpolitiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, dat OVAM op dit ogenblik afwerkt, voorziet dat gemeenten het oplaten van ballonnen kunnen verbieden of dat er hiervoor voorafgaandelijk toestemming dient te worden gevraagd”, aldus de minister. Die wijst ook op het feit dat ook de Vlaamse werkgroep van het Vlaams Integraal Actieplan voor marien zwerfvuil voorstander is van een dergelijk verbod. Ook de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) zetelt in die werkgroep.

In een aanvulling wijst Gerrit Budts, woordvoerder van minister Van Den Heuvel, op het feit dat diens antwoord niet geïnterpreteerd mag worden als een oproep aan gemeentebesturen om het oplaten van ballonnen effectief te gaan verbieden. “De minister laat het aan de wijsheid van lokale besturen over om te bepalen wat in dit verband kan en niet kan. Lokale besturen hebben de mogelijkheid om het oplaten van ballonnen te verbieden door middel van een politiereglement”, aldus Budts.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten