Leger kan 122 tanks en pantservoertuigen niet meer gebruiken wegens ‘onveilig’

Defensie beschikt over 138 Piranha’s Foto: Mil.be

In totaal 122 tanks en pantserwagens die vooral dienen voor operaties in conflictgebieden, kunnen tijdelijk niet meer worden gebruikt. Uit een routinecontrole is gebleken dat het automatische brandblussysteem, dat militairen moet beschermen bij een eventuele aanval, onbetrouwbaar is. Defensie wil geen enkel risico nemen.

Na een routinecontrole van het brandblussysteem bij verschillende voertuigen van de Landcomponent heeft Defensie beslist tijdelijk een gedeelte van haar operationele voertuigen niet meer te gebruiken. Het gaat om tien Leopard pionier- en brugslagtanks en 40% van de Piranha’s en Pandurs, concreet zijn dat 112 voertuigen die tijdens interventies op het terrein worden gebruikt.

“Het automatisch brandblussysteem op deze voertuigen werkt met cartridges die bij brand het blussysteem automatisch activeren. Deze cartridges hebben een levensduur van tien jaar in stockage en vijf jaar wanneer ze ingebouwd zijn in het voertuig. In het kader van permanent risicobeheer voert Defensie regelmatig controles uit. Tijdens zo een routinenazicht bleek dat cartridges van een lot uit 2011 vroeger dan voorzien niet meer naar behoren functioneerden. Er bestaat dus de kans dat het blussysteem niet of met vertraging in werking treedt wanneer nodig”, klinkt het.

“De veiligheid van de manschappen is essentieel en we nemen geen onnodige risico’s”, zegt de Algemene Directie Material Resources.

Spoedbestelling

“In januari 2019 werd een aankoopprocedure opgestart voor de vervanging van de stock met vervaldatum 2021. Het onverwachte resultaat van de routinecontrole levert echter een stockbreuk op. Een spoedbestelling werd nu geplaatst. Zodra de bestelling is geleverd, gaan we over tot vervanging en worden de voertuigen opnieuw operationeel”, zegt Sophie Laurent van de persdienst van Defensie.

Ons leger beschikt over 138 Piranha’s en 144 Pandurs. Het eerste is een infanterievoertuig dat op alle terreinen kan worden ingezet. Pandurs dienen om troepen te vervoeren en om snel en veilig droppings en snelle evacuaties in vijandelijk gebied uit te voeren. Daarvan staan er nu 112 in de garage. Samen met tien Leopard pionier- en brugslagtanks .

Door Thierry Goeman
AANGERADEN