Proefperiode alternatieve lichtenregeling kruispunt Gaversesteenweg - Volhardingslaan

Deinze / Nevele - Het stadsbestuur en de Fietsersbond ijveren al geruime tijd voor een fietsvriendelijkere inrichting van het kruispunt Gaversesteenweg – Volhardingslaan, dat door het Vlaams Gewest beheerd wordt. Het stadsbestuur van Deinze stemt nu in met een proefperiode van een maand voor een alternatieve lichtenregeling voor dit kruispunt, dat door het Agentschap Wegen en Verkeer beheerd wordt. Bedoeling is dat het veiliger wordt voor de fietsers. De concrete uitwerking zal gebeuren in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de Fietsersbond. De Fietsersbond had eerder al een actie aangekondigd op het bewuste kruispunt op zaterdagmorgen. Rond 9.30 u zaterdagmorgen werd het kruispunt kort bezet.

'De stad wil echter ook duurzamere alternatieven zoeken. Daarvoor werd reeds geïnvesteerd in de aankoop van twee woningen, Gaversesteenweg 91 en 93, om ruimte te creëren voor het kruispunt. Het stadsbestuur rekent op de nodige inspanningen van het Agentschap Wegen en Verkeer om bijkomend nog twee woningen aan te kopen, zodat er een volledig conflictvrij kruispunt kan worden gerealiseerd. Bovendien is het stadsbestuur vragende partij om een fietsverbinding te voorzien via de Ten Rodelaan en hoopt het tot een vergelijk te komen met de betrokken bewoners, zodat de verbinding op korte termijn gerealiseerd kan worden,' zegt burgemeester Jan Vermeulen.

Actie Fietsersbond

Fietsersbond Deinze heeft zaterdagmorgen om 9.30 u kortstondig het kruispunt van de Gaversesteenweg met de Volhardingslaan bezet.

Bruno Fernagut van Fietsersbond Deinze: ‘Na een actie van de Fietsersbond, twee jaar geleden, was het Agentschap Wegen&Verkeer (AWV) bereid om constructief met de Fietsersbond rond de tafel te zitten en de verzuchtingen voor een fietsvriendelijkere inrichting van het kruispunt te bespreken. Dit resulteerde in enkele voorstellen voor een meer conflictvrije inrichting. Er leek hoop op een oplossing. Maar ons eigen gemeentebestuur van Deinze weigert als enige partij verdere medewerking, omwille van “de confrontatie met verschillende conflictpunten”. De Fietsersbond is het beu dat de fietsers ook hier aan het kortste eind trekken als er een afweging is tussen de doorstroming en veiligheid. Daarom hielden we op 18 mei opnieuw een korte bezetting van het kruispunt.‘

‘Fietsstad Deinze heeft drie bevoegde mandatarissen voor deze problematiek: Jan Vermeulen bevoegd voor fietsbeleid, Bart Van Thuyne voor mobiliteit en Johan Cornelis voor openbare werken. Wij vragen hen om op zijn minst voor een proefperiode de verkeerslichten op een alternatieve wijze af te stellen. De alternatieve voorstellen vereisen immers nauwelijks investeringen.’

Op deze eis van de Fietsersbond is het stadsbestuur nu ingegaan.

Bruno Fernagut: 'We zijn als Fietsersbond blij dat het gemeentebestuur nu eindelijk bereid is om de conflictvrije inrichtingen van Wegen&Verkeer uit te testen. Maar de Fietsersbond blijft waakzaam. Acht maanden geleden heeft men in de Leiespiegel het voorstel van Wegen&Verkeer ontvangen. En pas na verscheidene malen aandringen van de Fietsersbond, pas na het organiseren van een actie op het kruispunt,  pas op de vooravond van deze actie en met de verkiezingen in aantocht, gaat men akkoord.  We vernemen dit enkel via de pers.  Bovendien lijkt de proefperiode van één maand veel te kort om te evalueren. Voor de Tolpoortstraat wordt zes maanden uitgeprobeerd. We hopen dus dat het geen manier is om de vraag naar een conflictvrij kruispunt af te voeren. Want wij begrijpen niet wie tegen een conflictvrij kruispunt kan zijn, in afwachting van meer duurzame oplossingen die de fietsers en voetgangers meer veiligheid en ruimte geven in het centrum van Petegem. Fietsers mogen niet weggedrumd worden. Deinze is toch een fietsstad?'

Door Eddy Lefevre