CD&V en SP.A willen Dienst Vreemdelingenzaken grondig doorlichten en hervormen

© Bart Dewaele

Het roer bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet omgegooid worden. Daarover zijn CD&V en SP.A het eens. Beide partijen pleiten in hun programma’s voor een doorlichting én een hervorming. “DVZ moet zonder druk vanuit politieke kabinetten kunnen werken”, zegt Nahima Lanjri (CD&V) dinsdag in Knack.

Het verkiezingsprogramma van CD&V liegt er niet om: de partij stelt zich grote vragen bij de werking van de administratie van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) en haar voorganger Theo Francken (N-VA). Volgens Kamerlid Nahima Lanjri is de toestand bij DVZ de laatste jaren grondig verslechterd. “Vanaf het moment dat er meer asielaanvragen zijn, stropt de werking en stuurt men de informatie niet op tijd naar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat de aanvraag behandelt. Nochtans heeft DVZ er personeel bijgekregen”, zegt ze.

Die duur is in ieder geval essentieel voor de christendemocraten, die al een tijdje hameren op een snellere afhandeling van asielaanvragen. “Zo vergroot je de kans om mensen op kortere termijn uit te wijzen wanneer hun aanvraag geweigerd wordt”, aldus Lanjri.

Naast die informatiedoorstroming, zouden ook sommige individuele medewerkers niet naar behoren functioneren. “Ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar zelfs binnen DVZ zelf zijn er klachten over het gedrag van bepaalde ambtenaren tegenover mensen die een aanvraag doen bij de dienst”, zegt Lanjri. Meer in het algemeen wil CD&V dat DVZ zich onttrekt van “politieke druk vanuit de kabinetten”, die de laatste jaren de goede werking in de weg zou hebben gestaan.

SP.A wil ook meer transparantie

Naast CD&V heeft ook SP.A de hervorming van DVZ in het verkiezingsprogramma opgenomen. “We laten de Dienst Vreemdelingenzaken – die te zeer een black box is – evolueren naar een performant en gemoderniseerd Migratiedepartement”, staat er.

De analyse van de socialisten is gelijkaardig aan die van CD&V. “De behandelingstermijn van een asielaanvraag bij DVZ is begin 2018 gestegen van anderhalve maand tot vier maanden”, zegt Ben Segers, eerste opvolger op de Antwerpse SP.A-kamerlijst.

Niet alleen de procedures moeten beter, zegt Segers, maar ook de transparantie. “Vóór 2014 was het jaarverslag van DVZ telkens een lijvig document van enkele honderden bladzijden”, aldus Segers. De partij wil daarom werk maken van een heus Migratiedepartement en een opwaardering van het migratiewetboek.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten