Onderzoek wijst uit: genen bepalen wie een hond in huis haalt

Bron © Science Daily, The New York Times

Hondenpersoon? Die eigenschap heb je geërfd. (themabeeld) Foto: Shutterstock

Een hondenliefhebber zijn zit in de genen. Dat blijkt uit een Zweedse studie. De onderzoekers onderzochten bij meer dan 35.000 een- en twee-eiige tweelingen wie een hond bezit en wie niet. “De resultaten tonen aan dat een hond in huis willen halen wel degelijk erfelijk is”, zegt hoofdonderzoeker Tove Fall.

Een team van onderzoekers aan de universiteit van het Zweedse Uppsala, onder leiding van professor Tove Fall, gebruikte een databank van 35.035 identieke en twee-eiige tweelingen die werden geboren tussen 1926 en 1996. Ze gingen na of die al dan niet de eigenaar waren van een hond. Ook de hondendatabanken, die zeer accuraat worden bijgehouden in het Scandinavische land, werden bestudeerd.

Eeneiige tweelingen, die voor de volle 100 procent hun genen delen, lijken meer op elkaar dan twee-eiige tweelingen, die 50 procent delen. Omdat de meeste tweelingen ook in dezelfde omgeving opgroeien, vormen zij de ideale groep om genetische kenmerken te bestuderen.

Vrouwen grotere liefhebber

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt nu dat als een vrouw van een identieke (vrouwelijke) tweeling een hond bezit, er 40 procent kans is dat ook haar tweelingzus een hond heeft. Bij twee-eiige tweelingen is die kans nog 25 procent. Opvallend: bij mannen liggen die aantallen lager. Bij een identieke tweeling is er 29 procent kans dat beiden een hond bezitten, bij twee-eiige tweelingen is dat 18 procent.

Volgens de wetenschappers is het duidelijk: een hondenpersoon zijn, is wel degelijk erfelijk. Bij een vrouw zou de beslissing om een kwispelende viervoeter in huis te halen voor 57 procent te wijten zijn aan haar genen, bij mannen voor 51 procent. De hoofdonderzoekster benadrukte evenwel dat ook de omgeving en de tijdgeest een rol kunnen spelen in de keuze om een hond te nemen, al is dat vooral bij jongvolwassenen het geval. Zij raken sneller beïnvloed. Een hond bezitten op latere leeftijd, is dus sterker genetisch bepaald. “Sommige mensen zijn hondenmensen, andere niet”, besluit professor Fall. “Onze bevindingen suggereren dat erfelijke factoren wel degelijk het verschil kunnen verklaren.”

Door evdg