Dokters van federale politie werkten stiekem maar 27 uur voor voltijds loon

De praktijk werd meer dan tien jaar lang gedoogd. Foto: © YAY Micro

Meer dan tien jaar lang hebben de 25 geneesheren van de federale politie een behoorlijk aantal uren minder moeten presteren voor toch een voltijds loon. “Maximaal 27 uur werkten we, voor een contract van 38 uur. Zo konden we elders makkelijker bijklussen ”, zegt één van hen. De gedoogde praktijk kwam pas onlangs uit op een vergadering met de vakbonden. “Het kabinet van de commissaris-generaal verzekerde ons dat ze de werkwijze meteen zal stopzetten”, klinkt het.

Ergens in de marge van de politiehervorming begin deze eeuw sloot de toenmalige top van de federale politie een gentlemen’s agreement met de dokters die ze in dienst had en die instonden voor diagnoses en check-ups van het personeel én medische bijstand gaven voor de operaties van de speciale eenheden.

Omdat de politie geen toplonen voor de artsen kon betalen, zo vond ze zelf, mochten die net iets minder werken dan nodig. “Een beginnend arts kreeg 3.000 euro netto, en daar stond tegenover dat hij of zij maar 27 uur moest werken voor de politie. Op die manier konden ze elders makkelijker gaan bijklussen, zodat ze toch nog aan een goeie 4.000 euro raakten, een normaal loon voor een beginnend arts in dienst”, zegt een van de betrokken dokters.

Dat de dokters niet hun wettelijke 38 uren klopten, kwam in februari pas uit op een overleg met de vakbonden. “Op een onderhandelingscomité is het ons gemeld. We hebben er vragen over gesteld en de commissaris-generaal heeft onmiddellijk beslist een einde te maken aan die praktijk. Zo is het ons alleszins beloofd”, zegt Marc Duplessis van het ACOD. Zelfde uitleg bij Vincent Houssin van het VSOA: “Het kan niet dat er onwettelijke uitzonderingen bestaan op de 38 urenweek. Wij wisten daar niets van. De oogluikende praktijk is niet te verantwoorden, want er is een tekort aan arbeidsgeneesheren bij de politie. Doordat ze nu weer 38 uur moeten gaan werken, zal dat tekort deels opgelost worden.”

En dan nog overuren

Volgens berekeningen zou de federale politie zo vele tienduizenden euro’s loon betaald hebben voor uren die niet gepresteerd zijn. De zaak werd een probleem toen artsen die toch eens dertig uren in een week werkten, de week erop die drie ‘overuren’ aftrokken van hun totaal en maar 24 uren kwamen werken. “Sommigen hebben het uitgehangen”, zegt een welingelichte bron.

Tot op vandaag is de “halftijdse” praktijk bovendien nog steeds in zwang. En of de geneesheren – ze zijn met zo’n 25 – het opgedreven aantal uren zomaar zullen aanvaarden, is nog maar de vraag. “Het was een overeenkomst waar beide partijen zich in konden vinden. Als de commissaris-generaal nu eenzijdig de voorwaarden verandert, vrees ik dat verschillende geneesheren mogelijk de politie zullen verlaten of naar de rechter stappen wegens contractbreuk”, zegt de betrokken dokter nog.

Tot op heden is er geen sprake van dat de artsen het te veel ontvangen loon moeten terugbetalen. Ondanks herhaald aandringen wil de federale politie niet echt reageren op het “schandaal”, zoals het in vakbondskringen benoemd wordt. “We bereiden een nieuwe werknota voor voor de artsen, en zullen die eerst met hen bespreken voor we verdere commentaar geven”, zegt de woordvoerder.

Door Dirk Coosemans
AANGERADEN