Hoeveel procent van de inwoners in België is moslim? Wij vroegen het enkele Vlamingen

Migratie is een van dé thema’s waar de verkiezingen op 26 mei rond draaien. Maar hoe goed is de Vlaming eigenlijk op de hoogte? Wij trokken de straat op en schotelden enkele toevallige voorbijgangers drie vragen voor. Weet jij het antwoord?

STEMCHECK MIGRATIE. Ontdek hier welke partij het best bij jou past

Hoeveel procent van de inwoners in België is moslim?

“Daar bestaan geen exacte cijfers over omdat er geen officiële bevragingen over georganiseerd worden”, zegt moraalfilosoof Patrick Loobuyck (UGent). “Maar de schattingen gaan uit van 7 procent voor heel België. Dat percentage zal hoger liggen in de grote steden en lager liggen in de kleinere dorpen.”

Wat wél bevraagd is, is hoe hoog of hoe laag mensen het aantal moslims zelf inschatten in België. “Belgen overschatten het aandeel moslims systematisch”, zegt Loobuyck. “Ze schatten dat 22 tot 23 procent van de Belgische bevolking moslim is. Hoe dat komt? Omdat het thema zo vaak besproken wordt, omdat het heel vaak een thema is in politieke debatten, en omdat het vaak opgeklopt wordt in debatten. De retoriek is dan: we worden overspoeld. Terwijl de cijfers dat toch niet tonen.”

ANTWOORD: ongeveer 7 procent

OVERZICHT. Dit zijn de opvallendste voorstellen van de partijen over het thema migratie (+)

Hoeveel Belgen emigreren gemiddeld per dag?

Elke dag beslissen 31 Belgen om het hier voor bekeken te houden en in het buitenland te gaan wonen. “Begin dit jaar stonden er 476.653 Belgen geregistreerd in het buitenland”, zegt Annick Van Laethem van Vlamingen in de Wereld, de belangenorganisatie voor Vlamingen in het buitenland. “Dat zijn er 11.454 meer dan het jaar voordien.”

Emigreren doet een Belg vooral om economische redenen: voor een job dus. Veel landen komen in België hengelen naar werkkrachten. Canada bijvoorbeeld vindt Belgen heel aantrekkelijk en houdt hier “wervingscampagnes”, omdat we vlot Frans en Engels praten. Intussen wonen ruim 15.000 Belgen daar. “De komende jaren zal je bijvoorbeeld ook veel Belgen naar Dubai zien verhuizen. In 2020 vindt daar de Wereldtentoonstelling plaats, en het Belgische bouwbedrijf Besix mag daar het Belgische en Franse paviljoen bouwen. Dat zal zeker een invloed hebben op de emigratie”, zegt David Vanwynsberge van de vzw International Contacts, die Belgen begeleidt die in het buitenland willen gaan werken.

“Behalve jobs zijn studies ook een belangrijke motor van emigratie. “Het effect van op Erasmus gaan is behoorlijk groot”, zegt Van Wynsberge. “Het gebeurt vaak dat iemand die pakweg een halfjaar in een ander land gaat studeren, daar voor een paar jaar of voor heel zijn leven blijft hangen.”

ANTWOORD: 31

LEES OOK. Deze mistoestanden moet onze nieuwe regering aanpakken op asiel en migratie (+)

Hoeveel mensen vragen gemiddeld per dag asiel aan in België?

Vorig jaar hebben gemiddeld 64 mensen per dag een “verzoek om internationale bescherming” ingediend bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Is dat veel? Het ligt alleszins hoger dan het jaar voordien, toen het om 19.688 ging of zo’n 54 per dag. “Toch ligt het nog steeds veel lager dan in 2015, op de piek van de migratiecrisis. Toen ging het om 44.760 mensen of meer dan 122 mensen per dag”, zegt het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) in haar jongste jaarrapport.

Het zijn vooral mensen uit Syrië, Palestina, Afghanistan en Irak die hier asiel aanvragen. “Landen en regio’s waar soms nog hevige conflicten woeden”, zegt het CGVS.

En hoeveel van die aanvragen wordt ook effectief goedgekeurd?  “In 49,1 procent van de gevallen hebben we geoordeeld dat de persoon die de aanvraag deed, daadwerkelijk bescherming nodig had”, zegt het Commissariaat-Generaal. “10.483 mensen – inclusief minderjarige kinderen die hun ouders vergezellen – kregen vorig jaar de status.”

Dat aantal ligt fors lager dan in pakweg 2016, toen in de nasleep van de vluchtelingencrisis met ook een recordaantal asielaanvragen, meer dan 15.000 mensen asiel kregen in ons land.

ANTWOORD: 64

bekijk ook

Elke week rundvlees eten of een vliegreis naar Nieuw-Zeeland: weet jij wat het meest vervuilend is?

Door tlb
VOOR ABONNEES