Verkiezingen 2019: waarvoor moeten we precies stemmen op 26 mei?

Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Belgen naar de stembus voor de verkiezingen. Maar wie of wat kiezen we precies?

De Europese verkiezingen zullen worden gehouden tussen donderdag 23 mei en zondag 26 mei 2019. Die vier dagen moeten alle EU-lidstaten de mogelijkheid geven de stembusgang te organiseren volgens hun eigen kieswetgeving. Zo worden de Europese verkiezingen in Nederland traditioneel op een donderdag gehouden, terwijl in België en de meeste andere landen de kiezers op zondag naar de stembus trekken. Ook de vorige gemeenteraadsverkiezingen, op 14 oktober, vonden op een zondag plaats.

Omdat in ons land de regionale verkiezingen samenvallen met verkiezingen voor het Europees parlement, wil dat zeggen dat ook het Vlaams parlement, het Waals parlement, het Brussels parlement, het parlement van de Franse gemeenschap en het parlement van de Duitstalige gemeenschap op 26 mei verkozen zullen worden.

Ook de federale verkiezingen in België vallen samen met de Europese. Op 26 mei worden dus tegelijk de federale volksvertegenwoordigers voor ons land verkozen. Ook vijf jaar geleden werden alle verkiezingen op één dag gehouden.

Door boj