QUIZ. Was het nu deze regering of de vorige?

Foto: belga

De regering Michel (I en II samen, voor het gemak), heeft vijf jaar lang gesparteld, geploeterd en gekibbeld. Ze is door de knieën gegaan na het Marrakeshpact en min of meer weer opgestaan om verder te ploeteren tot aan de verkiezingen. Maar weet jij nog wat er in de afgelopen vijf jaar gebeurd is? Vonden volgende gebeurtenissen plaats tijdens de laatste regeerperiode? Of tijdens die van Di Rupo?

Door nkdr