Rechter onder vuur omdat hij vechtpartij “in het belachelijke trekt” en vergelijkt met scène uit Asterix-strips

Bron © BELGA

Foto: anp/*

Drogenbos -

Een vrouw krijgt het in een winkel aan de stok met een andere klant, haalt een brasem uit haar kar en slaat de andere ermee in het aangezicht. Over dat incident moest een rechter van de correctionele rechtbank van Brussel zich deze week buigen. En dat was duidelijk niet naar zijn zin. Niet alleen minimaliseerde hij de feiten, hij vergeleek de vechtpartij ook nog eens met vergelijkbare scènes uit de bekende Asterix-strips. Bij N-VA vragen ze een onderzoek naar de rechter.

De feiten speelden zich af op 21 februari 2017, in een winkel in Drogenbos. Dat de vrouw uiteindelijk opschorting van straf kreeg, was niet zo verrassend. De uitspraken die de bevoegde rechter deed, des te meer.

In zijn vonnis vergeleek de rechter het incident met de weerkerende visgevechten in het dorp van stripheld Asterix de Galliër. Hij liet ook duidelijk blijken dat het incident voor hem allesbehalve belangrijk genoeg lijkt om voor een rechtbank gebracht te worden. “Waren dergelijke feiten voor een praeto (rechter) gebracht, dan zou die ongetwijfeld gezegd hebben: de minimis non curat praetor(de rechter houdt zich niet bezig met onbenulligheden, nvdr.).”

Bovendien vermeldde de rechter ook zonder aanwijsbare reden dat de feiten plaatsvonden in een “overwegend Franstalig dorp op Vlaams territorium”.

Het vonnis doet heel wat wenkbrauwen fronsen, zowel bij Franstalige als bij Nederlandstalige magistraten. “Niet alleen wordt een communautair tintje aan het incident gegeven, de rechter trekt de hele zaak in het belachelijke”, klinkt het. “Hij lijkt het signaal te geven dat je zomaar geweld mag gebruiken.”

Rechter onder vuur omdat hij vechtpartij “in het belachelijke trekt” en vergelijkt met scène uit Asterix-strips
Kristien Van Vaerenbergh. Foto: pn

N-VA-Kamerlid wil onderzoek naar rechter

Volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) vraagt dat de Hoge Raad voor Justitie een onderzoek opent naar de rechter. In een tweet wijst ze op het feit “dat deze rechter Halle-Vilvoorde stelselmatig minacht in zijn vonnissen”. Aan RingTV verklaarde Van Vaerenbergh dat het om dezelfde rechter gaat die in eerdere vonnissen oordeelde dat agenten in de Vlaamse rand Franstaligen omwille van hun taal nadelig behandelen en laksheid aan de dag legde door bijvoorbeeld relschoppers en een drugdealer vrij te laten. “Dit bewijst nogmaals de nood aan een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde”, aldus het Kamerlid.

Door mtm