School heeft al sinds paasvakantie geen leerkracht Frans… dus moeten leerlingen geen examen afleggen

Patrick Vansteenbrugge, algemeen directeur van het Bernardustechnicum: “Het onderwijs heeft een imagoprobleem en dat is nefast voor de instroom van jonge leerkrachten.” Foto: ss/PDV

Oudenaarde -

De derdejaars Handel van het Bernardustechnicum in Oudenaarde moeten geen examen Frans afleggen. Hun leraar Frans is al vijf weken ziek en de school vindt maar geen vervanger. “In dat geval kan onmogelijk examen worden afgenomen”, aldus de directie.

Sinds de paasvakantie hebben de leerlingen van het derde jaar Handel van het Bernardustechnicum in Oudenaarde geen Franse les meer. De vakleraar Frans is afwezig wegens ziekte en een vervanger vinden blijkt onmogelijk.

“We hebben hemel en aarde bewogen om een vervanger te vinden, maar zonder resultaat”, fronst algemeen directeur Patrick Vansteenbrugge de wenkbrauwen. “We hebben gezocht via sociale media en de VDAB, hebben geprobeerd om intern een oplossing te vinden en hebben zelfs iedereen nog eens gecontacteerd die ooit in onze school gesolliciteerd heeft. Niemand die kan inspringen. Onmogelijk dus ook dat nog dit schooljaar een vervanger kan gevonden worden.”

“De betrokken leerlingen hebben intussen al meer dan twintig lesuren Frans gemist. Het heeft geen zin om hen in dat geval het examen Frans te laten afleggen. Ze zullen op basis van hun resultaten eerder dit schooljaar beoordeeld worden.”

Tandje bijsteken

“We kunnen perfect beslissen om uitzonderlijk geen examen te organiseren. Per graad moeten we wel het leerplan afwerken en daarin is ruimte voor flexibiliteit. De betrokken leerlingen zullen volgend schooljaar wel een tandje moeten bijsteken voor Frans. Dat is niet prettig voor de leerlingen, voor de ouders en voor onze school. In dit geval zijn er geen winnaars.”

Of het zomaar kan dat een school zelf beslist om geen examen af te nemen? Ja, zegt Pieter-Jan Crombez van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. “Leerlingen moeten pas op het einde van een graad de eindtermen halen. In het derde jaar moeten ze dus niet per se een examen afleggen, maar in het vierde jaar moeten ze de leerstof wel ingehaald hebben en slagen voor het examen.”

Schrijnend tekort aan leerkrachten

Patrick Vansteenbrugge wijst op het schrijnende tekort aan leerkrachten: “In de katholieke scholengroep Oudenaarde-Ronse hebben we per week liefst drie leerkrachten te kort. In het Bernardustechnicum hebben we trouwens momenteel ook geen leerkracht elektromechanica.”

“Eén van de redenen is het systeem van scholenplatforms dat momenteel wordt gehanteerd en waarbij leerkrachten aan een bepaalde scholengroep worden verbonden. Dat is positief voor jonge leerkrachten want dat biedt hen werkzekerheid. Maar dat betekent ook dat die leerkrachten niet naar een andere scholengroep kunnen, zelfs al zou daar ruimte voor zijn.”

“Voorts stellen we steeds meer afwezigheden wegens burn-out vast. Oorzaak is de werkdruk en de druk in de klas. De tijd dat de leraar vanuit een machtspositie kon vertrekken, is al lang voorbij. En natuurlijk is er het imagoprobleem, onder meer wegens de negatieve berichtgeving over de kwaliteit van het onderwijs. Dat alles maakt dat steeds minder jongeren voor een job in het onderwijs kiezen.”

Het lerarentekort is een gekend probleem, zegt ook Crombez, en het is niet de eerste keer dat leerlingen een paar weken een vak niet krijgen. “Maar een afgelast examen hebben we nog niet gezien. Al moeten scholen dat niet aan ons laten weten als dat gebeurt.”

Door pd,sir