Papierfabrikant veroorzaakte legionella in Gents havengebied

Gent / Evergem -

Stora Enso, een papierfabrikant in Gent, is verantwoordelijk voor de legionella-uitbraak. Dat heeft het bedrijf zelf gezegd. Maandag eiste een van de slachtoffers dat de naam van het verantwoordelijke bedrijf bekend werd gemaakt. Na overleg met de Scandinavische directie, besliste de Belgische directie open kaart te spelen.

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid in België heeft de papierfabriek van Langerbrugge vorige week al geïdentificeerd als een mogelijke bron van de legionellabacterie-infectie in de lokale gemeenschap. Het onderzoek loopt echter nog steeds en het is wachten op de resultaten van dit onderzoek. “We kunnen nog niet uitsluiten dat er nog andere bronnen zijn”, zegt Joris Moonen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Net als het Agentschap Zorg en Gezondheid zei ook de burgemeester van Evergem enkele dagen geleden dat hij de naam van het bedrijf niet kon vrijgeven omdat er nog een gerechtelijk onderzoek loopt.

Maar nu is de fabriek dus zelf met de informatie naar buitengekomen. “Het is positief dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt”, zegt Moonen.

“Het is een drama’, zegt directeur Chris De Hollander. “De fabriek neemt maatregelen, zoals bemonsteringen en desinfecties, in staat in nauw contact met de autoriteiten en met internationale en nationale legionella-experten.”

“Naast de vereiste desinfecties hebben we besloten om de koeltoren te stoppen voor een grondige éénmalige offline reiniging en desinfectie. De koeltoren wordt opnieuw opgestart met strikte monitoring door de fabrieksoperaties en ondersteunende deskundigen, na inspectie en goedkeuring door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid”, zegt directeur Chris De Hollander.

“Stora Enso werkt strikt om legionella in haar fabrieken te voorkomen, volgens instructies die betrekking hebben op bijvoorbeeld waterbehandeling, risicobeoordelingen, bemonstering en strikt gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en -apparatuur. Dit alles om werknemers, contractoren en derden te beschermen tegen blootstelling aan legionella”, klinkt het nog.

En toch gebeurde het. Zeker 32 mensen uit de omgeving van Evergem raakten de jongste weken besmet met legionella. Twee van hen stierven in het ziekenhuis.

LEES OOK. Overeenkomst gevonden tussen vijf legionellapatiënten en koeltoren, mogelijk raakten nog meer mensen besmet

De autoriteiten denken en hopen dat alles nu onder controle. “Maar er lopen nog labo-onderzoeken en we kunnen nog niet uitsluiten dat er nog andere bronnen van infectie zijn.”

Schadevergoeding

Indien een rechtbank zou oordelen dat het bedrijf effectief verantwoordelijk is voor de dodelijke legionella-uitbraak, riskeert de bedrijfsleiding effectieve celstraffen. Dat zegt jurist Tom Vander Beken van de Universiteit Gent. Behalve voor mogelijke overtredingen op de milieuwetgeving kan een rechtbank het bedrijf en zijn directie ook veroordelen voor onopzettelijke dood en onopzettelijke slagen en verwondingen.

Indien het onderzoek zou uitwijzen dat de oorzaak ligt bij een ontoereikend onderhoud van de bewuste koeltoren, zal de bedrijfsleiding zich moeten verantwoorden voor inbreuken op de milieuwetgeving. Maar ook indien er geen sprake is van inbreuken op de milieuwetgeving, kan het bedrijf aansprakelijk worden gesteld.

Bovendien kunnen slachtoffers ook een schadevergoeding vragen wanneer de misdrijven bewezen worden. “Zeer grote schadevergoedingen (zoals we in de VS kennen) zijn dit in de regel niet”, zegt Vander Beken. “Het principe is dat de werkelijke schade wordt vergoed. Dit kan materiële schade zijn, zoals ziekenhuiskosten of loonverlies, en morele schade, zoals het verlies van een partner.”

Het Gentse dochterbedrijf van een Fins-Zweeds concern is gekend om zijn recyclage van onder meer papier en stelt meer dan 400 mensen tewerk. “We komen vaak in de pers door onze inspanningen op het vlak van groene stroom en de circulaire economie. We hebben een prachtig verhaal. Als zoiets gebeurt, is dat een ramp”, besluit directeur Chris De Hollander.

Door tg
AANGERADEN