Advocaat van agent reageert verbijsterd

Bart Somers boos na vrijspraak voor “walgelijk racistische” Mechelse ex-agent: “Vind nog altijd dat zoiets niet kan”

© rr

Bart Somers (Open VLD) begrijpt niet dat de Mechelse politieman die een racistische ‘meme’ van Jinnih Beels verspreidde, ook in beroep is vrijgesproken. “Ik vond dat toen niet kunnen, en ik vind nog altijd dat zoiets niet kan”, aldus de Mechelse burgemeester bij Knack. Frédéric Thiebaut, de advocaat van de agent, reageert verbijsterd op de uitspraken van Somers.

jvh

Bert V. L. stuurde twee jaar geleden in een besloten Whatsapp-groep een foto van Jinnih Beels, toenmalig diversiteitsmanager van de Mechelse politie, met de tekst “En waarom zou ik je een hand geven? Jou kleur staat me niet aan”. De man werd daarop ontslagen als hoofdinspecteur, maar werd gisteren net als in eerste aanleg vrijgesproken van het aanzetten tot haat en discriminatie. Mechels burgemeester Bart Somers blijft er echter bij dat het gaat om “walgelijk racisme”, en herhaalt dat hij “dat toen niet vond kunnen, en ik vind nog altijd dat zoiets niet kan.”

Somers vindt ook niet dat hij overhaast reageerde door de man te ontslaan. “De rechters oordelen over racisme als misdrijf, dat doe ik niet als burgemeester. Ik laat alleen het tuchtrechtelijke aspect bekijken en daarbij spelen andere zaken en regels een rol, zoals de deontologie en het statuut van de politie.” Van een terugkeer van de man bij de Mechelse politie is volgens Somers dan ook geen sprake. “De tuchtsanctie blijft bestaan en die is er niet zomaar gekomen. Het politiecollege heeft eerst een niet-bindend advies gegeven voor zijn ontslag. Dat advies is unaniem bevestigd door de hogere tuchtraad, waar overigens ook een magistraat in zit. En de betrokkene zelf heeft daarna geen beroep aangetekend bij de Raad van State tegen zijn ontslag, maar er zich bij neergelegd.”

Advocaat: “Burgemeester moet zich neerleggen bij arrest”

Frédéric Thiebaut, de advocaat van Bert V.L., reageert verbijsterd op de uitspraken van Somers. “De burgemeester moet zich neerleggen bij het arrest van het hof van beroep. Temeer omdat hij zelf ook partij was in de zaak - de stad Mechelen stelde zich immers burgerlijke partij - en het hof nu duidelijk heeft gesteld dat er geen sprake is van racisme”, zegt Thiebaut.

“In het arrest zegt het hof duidelijk dat de verwijzing naar het woord ‘huidskleur’ in de meme niets met racisme te maken heeft. Ook is aangetoond dat de uitdrukking van ‘waarom zou ik een hand geven’, naar mevrouw Beels verwees. Zij stond er binnen het korps voor gekend dat ze niet iedereen een hand gaf. Voorts zegt het hof van beroep dat de meme een satire was. Meer nog, de WhatsApp-groep waarin de meme stond is grondig onderzocht en daaruit bleek dat er nog verscheidene memes te vinden waren die als humoristisch konden bestempeld worden.”

“Geen ontslag omwille van racisme”

De raadsman van V.L. onderstreept ook dat zijn cliënt tijdens de tuchtprocedure niet ontslagen is omwille van racistische redenen. “Hij is ontslagen omdat hij de spot dreef met een hiërarchisch overste. Dat is iets anders dan ontslagen worden omwille van racisme.”

Nu Bert V.L. is vrijgesproken, wordt bekeken welke stappen er nog kunnen gezet worden. “Het staat als een paal boven water dat mijn cliënt hier schade heeft geleden. Na alles wat er gebeurd is, is hij nu wel vrijgesproken. We bestuderen momenteel de mogelijke stappen die we kunnen zetten. Deze zaak is nogmaals een bewijs dat je grote uitspraken beter voor jezelf houdt vooraleer er een onderzoek gevoerd is of een rechterlijke beslissing is”, aldus nog de advocaat.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten