Kankerpatiënten krijgen nog te vaak een verkeerde diagnose

Kankerpatiënten krijgen nog te vaak een verkeerde diagnose. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 400 mensen uitgevoerd door All.Can België, een nieuwe koepel van kankerorganisaties. Eén op vier patiënten die zijn diagnose niet krijg via een bevolkingsonderzoek, stelt dat zijn ziektebeeld verkeerd is gediagnosticeerd, bij acht procent gebeurde dat zelfs verschillende keren. Een op de acht patiënten moest dan weer langer dan een half jaar wachten op een diagnose.

Er is de laatste jaren veel vooruitgang geboekt in de kankerzorg, benadrukt All.Can, onder meer dankzij betere behandelingen. Maar het aantal kankerpatiënten neem toe en de betaalbaarheid van een kankerbehandeling komt in het gedrang.

Vier op de tien patiënten kreeg ook te weinig begrijpbare informatie over symptomen die mogelijk wijzen op herval. Een grote groep mensen vindt tenslotte dat ze te weinig steun krijgen bij het omgaan met de blijvende symptomen en neveneffecten van kanker.

Door jom
AANGERADEN