Zorgnet-Icuro vraagt versoepeling van personeelsnorm, minister Vandeurzen heeft daar oren naar

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Zorgnet-Icuro vraagt om op korte termijn tijdelijk de personeelsnorm te versoepelen. “Op die manier kan ook ander personeel dan verpleegkundigen en zorgkundigen worden ingeschakeld voor de zorg van ouderen”, aldus de zorgkoepel. “De vraag van Zorgnet-Icuro is ons al enige tijd bekend en we hebben te kennen gegeven dat we naar hun ideeën oren hebben”, zo laat Nico Krols, de woordvoerder van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) weten.

“Op het structureel overleg met de koepels van de woonzorgcentra werd op 17 mei 2019 een aangepast flexibiliseringsvoorstel besproken en door de koepels goedgekeurd. Samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid werd het voorstel onderzocht en aangepast op haalbaarheid en hoe er op korte termijn gevolg aan kan worden gegeven”, zo laat het kabinet-Vandeurzen maandagnamiddag weten.

Het Agentschap zal het regelgevende kader hiertoe nu voorbereiden, heet het voorts. Zodra er een werkbaar ontwerp van besluit beschikbaar is, zullen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers opnieuw uitgenodigd worden voor overleg.

“Verder lopen nog onderzoeken op langere termijn naar hoe we de personeelsnormen kunnen aanpassen aan de zwaarder wordende zorgvraag en aan de werkbaarheid voor het personeel”, laat de minister weten.

Dit alles sluit volgens de minister ook aan op het Actieplan 4.0 ‘Werk maken van werk in zorg en welzijn’ dat in november vorig jaar door de regering werd goedgekeurd.

Door gjs
AANGERADEN